Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Sugestie Pana zmierzają wprost do zalegalizowania samowoli budowlanych, z którymi PZD walczy od zarania swego istnienia" - 27.04.2016


Jedlina-Zdrój, 16 kwietnia 2016r.


Szanowny Pan dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich Warszawa


STANOWISKO

uczestników walnego zebrania sprawozdawczego

Rodzinnego Ogrodu Działkowego  "Dąbrówka" w Jedlinie-Zdroju

My działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Dąbrówka" w pow. wałbrzyskim na Dolnym Śląsku, biorący udział w walnym zebraniu sprawozdawczym, wyrażamy swoje zdziwienie i niepokój, wobec stanowiska jakie Pan Rzecznik Praw Obywatelski zawarł, w swoim piśmie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a dot. „regulacji" niezgodnego z prawem stałego zamieszkiwania i zalegalizowania samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Sugestie Pana zmierzają wprost do zalegalizowania samowoli budowlanych, z którymi stowarzyszenie Polski Związek Działkowców walczy od zarania swego istnienia. Chce Pan także, by możliwe było stałe zamieszkiwanie na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. W obu przypadkach Pana intencje są sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Jednocześnie zmierzają one w sposób absurdalny - do podważenia idei, funkcji i roli rodzinnych ogrodów działkowych, jako terenów i miejsc służących rekreacji, zdrowemu odpoczynkowi - wreszcie pozwalających na uprawę warzyw, owoców, roślin ozdobnych.

Smuci nas fakt, że przed wystosowaniem pisma do w/w ministrów, nie zasięgnął Pan opinii naszego stowarzyszenia, a było to Pana obowiązkiem. Wymagała tego zwykła rzetelność.

Prosimy Pana Rzecznika o wycofanie pisma, jakie skierował Pan do obu ministrów.

Z wyrazami szacunku -działkowcy z ROD "Dąbrówka" w Jedlinie-Zdroju


ZOBACZ PISMO


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio