Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List działkowców z ROD "Stoczniowiec" w Szczecinie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozyskiwania środków unijnych dla ogrodów - 27.04.2016


Szanowny Panie Ministrze,

Członkowie Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stoczniowiec" w Szczecinie, uczestniczący 23-04-2016 w walnym zebraniu sprawozdawczym, po zapoznaniu się z pismem Pana Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25.02.2016 r. skierowanym do Pana Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie zgadzamy się na szkodliwe i nieuzasadnione działania i niszczenie ustawy obywatelskiej z 13 grudnia 2013 r. o ROD.

Panie Ministrze

Zwracamy się do Pana z prośbą o interwencję w sprawie nierównego traktowania podmiotów uprawnionych do korzystania z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Ze wsparcia na zakup i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii wg wytycznych mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także jednostki samorządu terytorialnego.

Odmawia się korzystania z pomocy finansowej w ramach programu „Prosument” dla Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców. W naszej ocenie jest to wyjątkowo niesprawiedliwe i hamujące rozwój ROD.

Najbardziej zależy nam na skorzystaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego:

  • RPO 3.3  poprawa stanu środowiska miejskiego,
  • RPO 3.5  wsparcie rozwoju sieci wodociągowych;
  • RPO 3.6  wsparcie systemu oczyszczania ścieków.

Rodzinne Ogrody Działkowe pełnią ważne funkcje społeczne, edukacyjne, ochrony środowiska, a także na odcinku przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Nowa ustawa o ROD zobowiązuje PZD do przygotowania ogrodów działkowych w infrastrukturę ogrodową w takim stopniu, by ogrody mogły być otwarte i żeby dodatkowo mogła korzystać z zieleni ogrodów społeczność lokalna. Praktycznie odcina się PZD z korzystania z Funduszy Europejskich. Mamy poważne potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ROD by stworzyć warunki na miarę XXI wieku.

Program "Prosument" tj. producent i konsument własnej energii ma dużo zalet. Zwiększa udział OZE w woluminie produkcji energii elektrycznej, zmniejsza emisję dwutlenku węgla, zmniejsza obciążenie linii przesyłowych, rozwija rynek i tworzy nowe miejsca pracy przy produkcji i montażu instalacji oraz zmniejsza zagrożenie wynikające z braku prądu. Te działania mają znaczenie strategiczne i ekonomiczne dla funkcjonowania ROD.

Interesują nas działania wpisujące się w obszary ochrony środowiska w szerokim zakresie rozumianym jako ekologia. Rozwój infrastruktury służącej do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na potrzeby indywidualne wszystkich użytkowników danego ogrodu. Rozwój infrastruktury na terenach wspólnych - zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni, budowa alejek, oświetlenia terenu ROD, instalacje elektryczne i wodne, kanalizacyjne, placów zabaw - otworzenie części wspólnej ogrodów dla społeczności lokalnej tj. osób zamieszkałych otaczające tereny. Organizacje imprez integracyjnych na terenach wspólnych z władzami samorządowymi, prowadzenie lekcji ekologicznych dla dzieci i młodzieży.

Szanowny Panie Ministrze,

Działkowcy liczą, że Pan Minister pomoże nam działkowcom w zdobywaniu środków na tworzenie nowej infrastruktury w ogrodach. Mamy długofalowy program działania na rzecz aktywizacji osób starszych - tworzenie uniwersytetu trzeciego wieku, biblioteki, sport i rehabilitacja. Potrzeba środków na budowę infrastruktury ogrodu.

Z góry serdecznie dziękujemy

Przewodniczący Zebrania Sprawozdawczego w ROD „Stoczniowiec" Szczecin


23-04-2016


Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.