Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jak wyglądają opłaty za śmieci z terenów ROD okręgu legnickiego? - 27.04.2016

Objęcie danego ROD nowymi zasadami wywozu śmieci należało do decyzji danej gminy, która w formie uchwały mogła zdecydować, czy będzie odbierać śmieci z terenów ROD jako nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne czy też pozostawia ROD dotychczasowe zasady gospodarowania odpadami.Rady miast/gmin podjęły uchwały w sprawie odbioru śmieci z terenów ROD, jako nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w stosunku do 134 ROD na łączną powierzchnię 1146,6809 ha i 30602 działek.

Opłatą ryczałtową za wywóz śmieci objętych zostało 16 ROD na łączną pow. 113,6832 ha oraz 3052 działek.Roczne ryczałtowe opłaty za wywóz śmieci z terenów poszczególnych ROD w przeliczeniu na jedną działkę plasują się następująco: za śmieci segregowane opłata wynosi 31,20 zł, za śmieci niesegregowane opłata wynosi 40,20 zł. Opłaty ryczałtowe za wywóz śmieci w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 100% i są uiszczane do 15 października br. za okres od stycznia do grudnia danego roku przy tygodniowym cyklu odbioru odpadów komunalnych.

Zarządy ROD i działkowcy negatywnie oceniają ryczałtowe opłaty za wywóz śmieci min. ze względu na częstotliwość odbioru odpadów (tygodniowy cykl), podwyższoną opłatę jak i określony okres wytwarzania odpadów tj. cały rok, gdzie powinien przypadać w okresie sezonu tj. od kwietnia do października. Zarządy ROD osobiście prowadzą rozmowy z władzami w sprawie zmniejszenia opłat za wywóz śmieci i częstotliwości ich odbioru jak również Kolegia Prezesów poszczególnych miast włączyły się w tzw. akcję „śmieci”.

Okręgowy Zarząd w Legnicy wspierając ROD w swoich działaniach w związku z występującymi problemami śmieciowymi, wnosił do władz miast i gmin o zmniejszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zwolnienia z tych opłat jak również niejednokrotnie o zmianę regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie tak jak to nastąpiło w przypadku ROD położonych na terenie miasta Legnicy (opłaty utrzymano i cykl odbioru jak roku ubiegłym tj. bez zmian i podwyższania opłat) i Gryfowa Śl., w którego przypadku uchwalono zmniejszenie opłat w znacznej wysokości.

Należy stwierdzić, że wysokość opłat za wywóz śmieci w związku z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi są wysokie i mają wpływ na łączne koszty utrzymania ogrodów. Mamy jednak na terenie okręgu również i pozytywne decyzje samorządów, które z chwilą wejścia w życie obowiązujących przepisów zwolniły ROD z opłat i są to ogrody działkowe z Lubania- 7 ROD, Chocianowa – 3 ROD, Ścinawy – 3 ROD, Zawidów – 2 ROD, Wleń – 2 ROD oraz pojedyncze ROD w 13 miejscowościach min. w Chojnowie, Prochowicach, Grębocicach, Gromadce, Koźlicach, Legnickim Polu, Lubomierzu, Łagoszowie Małym, Miłkowice, Mirsk, Pieńsk, Radwanice, Wilków. Przykłady mogą posłużyć, jako możliwości odstąpienia od rygorystycznych decyzji w stosunku do ogrodów działkowych.

 

DYREKTOR BIURA

OZ PZD w Legnicy

inż. Elżbieta Dziedzic

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio