Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Ogrody działkowe w zielonych miastach tworzą zieloną przestrzeń – Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach na edukacyjnym seminarium "Zielone miasto – zielona przestrzeń" - 27.04.2016

Odpowiadając na zaproszenie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Kielcach Polski Związek Działkowców Okręg Świętokrzyski uczestniczył 22 kwietnia 2016 r. w bezpłatnym seminarium edukacyjnym  "Zielone miasto – zielona przestrzeń".

W sali Kieleckiego Parku Technologicznego spotkały się osoby dla których w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej istotne staje się kompleksowe i profesjonalne projektowanie, utrzymywanie i pielęgnacja zieleni, która stanowi znaczący komponent środowiska kształtujący jakość życia mieszkańców miasta.

Warsztaty otworzył Pan Witold Bruzda – Dyrektor Wydziału Środowiska kieleckiego Urzędu Miasta. Po powitaniu zebranych przedstawił wszystkich prelegentów i oddał głos Panu Wojciechowi Lubawskiemu – Prezydentowi Miasta Kielce, który doceniając znaczenie terenów zielonych nie zapomniał o rodzinnych ogrodach działkowych wypełniających przestrzeń Kielc.

Multimedialne wykłady usystematyzowane w trzech blokach tematycznych były prowadzone przez doświadczonych specjalistów z Polski i Czech. Mgr inż. Grzegorz Falkowski ze Związku Szkółkarzy Polskich zaprezentował najlepsze gatunki i odmiany roślin ozdobnych, którymi warto otoczyć się w przestrzeni miejskiej. Pani mgr inż. Agnieszka Malinowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawiła bardzo ciekawy pomysł rewitalizacji przestrzeni miejskiej poprzez tworzenie ogrodów społecznych, a Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego reprezentowane przez Panią mgr Anetę Wychowaniec pochwaliło się konkretnymi realizacjami zagospodarowania terenów wokół nowo wybudowanych budynkach wielorodzinnych. Przedstawiciel czeskiej firmy ARBOEKO zwrócił uwagę na to, jak ważne jest sadzenie dobrej jakości drzew, gdyż to minimalizuje ryzyko i zabezpiecza zdrowie roślin na wiele lat. Prof. dr hab. inż. Jacek Borowski z warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego opowiedział o wertykalnej zieleni w miastach i omówił wpływ fitoremediacji drzew i krzewów na jakość naszego środowiska. Z kolei o aktualnym stanie zagospodarowania i dalekosiężnych planach na przyszłość Kieleckiego Ogrodu Botanicznego mówiła Pani Dyrektor Geoparku Kielce mgr inż. Elżbieta Czajkowska. O niezwykle interesującej propozycji partycypacji społecznej w procedurze zarządzania kielecką zielenią miejską "Idea Kielce" – Platforma Aktywnej Współpracy zapoznała zebranych Pani mgr inż. Jadwiga Skrobacka z Wydziału Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju UM Kielce, a o istotnych zmianach w zarządzaniu kielecką zielenią miejską mówiła Pani mgr inż. Grażyna Ziętal z Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi kieleckiego ratusza.

Tegoroczna edycja warsztatów edukacyjnych była wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów i zaprezentowania dobrych praktyk związanych z zielenią w miastach oraz uzmysłowiła wszystkim uczestnikom, że każdy fragment zieleni w każdym miesjcu działa jak regionalny filtr powietrza wpływając na polepszenie jakości życia i zdrowia człowieka.

 

Anna Grudzień

Okręg Świętokrzyski PZD Kielce

instruktor ds. organizacyjnych

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio