Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy - 27.04.2016

W piątek 22 kwietnia 2016r. w sali OSP w Łobżenicy odbyło się zebranie sprawozdawcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Tadeusza Kościuszki. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Robert Mrotek, który przywitał przybyłych działkowców, Burmistrza Łobżenicy pana Piotra Łososia oraz przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD w Pile Pana Mariana Ostaszewskiego.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Pana Sławomira Walentyna. Prezes Zarządu Robert Mrotek przedstawił sprawozdanie merytoryczne, w którym przypomniał podjęte działania zarządu, oraz podziękował działkowcom za pomoc w pracach konserwacyjnych i porządkowych. Poinformował o przypadającym w przyszłym roku jubileuszu 70-lecia powstania naszego ogrodu i poprosił o pomoc działkowców w organizacji tej uroczystości. Pod koniec sprawozdania w imieniu zarządu złożył do komisji uchwał i wniosków wniosek w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „elektryfikacja działek i rozprowadzenie sieci wodociągowej z ujęcia miejskiego”, a następnie przedstawił plan pracy Zarządu ROD na 2016r. Księgowa pani Mariola Ciepłuch przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2015r. oraz projekt preliminarzy finansowych na 2016 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Mariusz Stuba przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz ocenę działalności ROD z wnioskiem do członków walnego zebrania o przyjęcie sprawozdania.

Burmistrz Łobżenicy pan Piotr Łosoś zapewniał o swoim poparciu dla działkowców oraz wyraził chęć pomocy w planowanym zadaniu inwestycyjnym i organizacji jubileuszu 70-lecia naszego ogrodu oraz organizowanych dni działkowca.

Przedstawiciel OZPZD w Pile pan Marian Ostaszewski zapoznał działkowców ze zmianami w przepisach prawnych PZD oraz przypomniał o obowiązku przestrzegania regulaminu.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Elżbieta Blechacz przedstawiła projekty uchwał, które zostały przyjęte w głosowaniu jednogłośnie w tym uchwały inwestycyjnej pn „elektryfikacja działek i rozprowadzenie sieci wodociągowej z ujęcia miejskiego”.

Zebranie przebiegało w miłej i rzeczowej atmosferze.

RM

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.