Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD "Sasanka" w Grudziądzu - 27.04.2016

W dniu 23 kwietnia 2016 roku w Świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sasanka” w Grudziądzu, o godzinie 16:30 tj. w II terminie, rozpoczęło się  zebranie sprawozdawcze.

Na wstępie Prezes Zarządu Stefan Dichting powitał przybyłych członków ogrodu oraz przedstawiciela Okręgowego Zarządu Toruńsko -Włocławskiego PZD.
 
 
Przewodnicząca zebrania odczytała porządek oraz regulamin  Zebrania, który został przyjęty jednogłośnie.  W drodze składanych propozycji z sali, wybrano członków poszczególnych komisji niezbędnych do prawidłowego przebiegu zebrania.

Zgodnie z porządkiem obrad Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 rok przedstawił Prezes Zarządu, a sprawozdanie finansowe księgowa ogrodu.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 w tym wniosek o zatwierdzenie przedstawiła przewodnicząca komisji rewizyjnej ogrodu.
 
 
Dyskusję zdominowały sprawy: proponowanych opłat, planowanej inwestycji polegającej na doprowadzeniu sieci wodociągowej do ogrodu, spraw związanych z funkcjonowaniem ogrodu oraz sprawy związane z ponadnormatywnymi altanami i osobami zamieszkującymi ogrody działkowe. Uczestnicy Walnego Zebrania w piśmie skierowanym do Prezydium Krajowej Rady PZD, wyrazili uznanie za działania, które spowodują przestrzeganie regulaminów i aktów prawnych obowiązujących w ogrodach działkowych.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca zebrania podziękowała wszystkim za przybycie, po czym zebranie uległo rozwiązaniu.
 
 
Zygmunt Bobrowicz

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.