Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Altany nigdy nie służyły do zamieszkiwania" - 26.04.2016


Działkowcy ROD „Relaks" w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie

zamieszkiwania na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych

W trakcie walnego zebrania sprawozdawczego w ROD „Relaks" w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 20 kwietnia 2016 r., działkowcy zapoznali się ze sprawą wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanych do ministrów, dotyczących kwestii budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD i zamieszkiwania w takich altanach. Sprawa szybko nabrała obrotu i zyskała rozgłos. Tematy te, bardzo ważne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania ogrodów przedstawione zostały jednak w świetle, które znacząco odbiega od rzeczywistości.

Należy wyjść od tego, że odsetek działkowców, którzy zdecydowali się na jawne łamanie prawa i występowanie przeciwko porządkowi w ROD - jest naprawdę niewielki - o wiele mniejszy niż to zostało przedstawione. W skali naszego województwa - w zasadzie zerowy. Jest jednak bardzo medialny, tym bardziej, że osoby te przedstawiają siebie w roli ofiar - prześladowanych i eksmitowanych z ich „domów" przez Polski Związek Działkowców. Rodzi się z tego zły wizerunek całego ogrodnictwa działkowego - jako siedliska patologii i łamania prawa. Nie możemy się na to godzić!

Przepisy dotyczące altan i zamieszkiwania na terenach ROD od zawsze były jednoznaczne. Altany nigdy nie służyły do zamieszkiwania, rodzinne ogrody działkowe zaś - nigdy nie miały zamienić się w osiedla. Zawsze były to miejsca, gdzie rodziny przychodziły by wspólnie odpocząć i popracować w ziemi. Rekreacyjno-wypoczynkowa funkcja ROD jako zielonych płuc miast zawsze była wpisana w tradycję ogrodnictwa działkowego w Polsce. ROD jako miejsca o szczególnym znaczeniu socjalnym - cieszą się licznymi przywilejami jak choćby zwolnienie z podatków.

Dopuszczenie przez Rzecznika Praw Obywatelskich do głosu ludzi łamiących prawo i robiących sobie z tego sposób na życie może napędzić spiralę, której nie będzie się już dało zatrzymać. Ucierpią na tym wszyscy działkowcy, ale i pozostali mieszkańcy miast. ROD bowiem zmienią swój charakter - z zielonych enklaw staną się dzikimi obozami, po których nie sposób już będzie spacerować i cieszyć się naturą. Działkowcy zaś jako grupa, której nie można traktować poważnie - utracą wszystkie swoje przywileje. Ogrodnictwo działkowe w formie jaką wszyscy znamy i kochamy - zniknie.

Dlatego też my, działkowcy z ROD „Relaks" wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec dopuszczania do publicznej debaty ludzi łamiących prawo i opowiadamy się za zachowaniem tradycyjnej roli rodzinnych ogrodów działkowych w naszym kraju. Opowiadamy się także za zachowaniem aktualnych przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o ROD, gdyż jest ona aktem skutecznie gwarantującym zachowanie praw działkowców, ale i dotychczasowego kształtu rodzinnych ogrodów działkowych - jaki znamy i kochamy,

Działkowcy z ROD „Relaks" w Ostrowcu Świętokrzyskim

Załącznik plikowy do pobrania

ROD_Relaks.pdf

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio