Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List działkowców z ROD "Pod Lipami" w Pile do posłanki Krystyny Sibińskiej - 26.04.2016


Piła, dnia 20.04.2016 r.


Szanowna Pani Krystyna Sibińska

Posłanka na Sejm RP Warszawa


Szanowna Pani!

Członkowie Polskiego Związku Działkowców użytkujący działki w naszym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pod Lipami" w Pile zebrani w dniu 20 kwietnia 2016 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ze zdziwieniem przyjęli informacją, że skierowała Pani interpelację do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie osób, które podobne są eksmitowane z ogrodów.

Pragniemy zwrócić uwagę, że nasz Polski Związek Działkowców nie został powołany do tego, aby rozwiązywać problemy mieszkaniowe obywateli, nie jest i nigdy nie będzie tego robił, bo samorządy terytorialne mają to wpisane w swoje kompetencje.

Wyrażamy dezaprobatę wobec skierowanej przez Panią interpelacji, bo tym samym stanęła w obronie tych działkowców, którzy łamali i nadal łamią prawo zawarte we wszystkich ustawach o ROD jak i w Prawie Budowlanym. Stanęła Pani w obronie osób określających się mianem bezdomnych, ubogich czy niepełnosprawnych, w dodatku gnębionych przez bezduszny Polski Związek Działkowców, co jest oczywistą nieprawdą. Tym czasem wystarczyłoby przyjrzeć się standardom wykończenia tych domów mieszkalnych i markom samochodów parkujących przed nimi, by przekonać się, jaki jest rzeczywisty status materialny skarżących się. Dała się Pani omamić grupce cwaniaków żyjących wygodnie kosztem pozostałych działkowców.

Zakaz zamieszkiwania w altanach działkowych nie jest nowym przepisem, który pojawił się dopiero w ustawie z 13 grudnia 2013 roku.

Sprzeciwiamy się wobec tworzonej wokół ogrodów, działkowców i Związku otoczki ponoć nagminnego łania prawa przez naszą społeczność. Nieliczna, chociaż bardzo krzykliwa grupa działkowców z Poznania nie może w żaden sposób stać się reprezentacją całej ponad milionowej rzeszy polskich użytkowników działek. Ta podobno pokrzywdzona grupa osób teraz chce wykorzystać organy państwa by ich bezprawne działanie zostało zalegalizowane - na to zgody działkowców nigdy nie będzie.

Ustawa z 2013 roku oparta o obywatelski projekt autorstwa PZD i przyjęta praktycznie jednogłośnie przez Parlament od ponad dwóch lat całkowicie zabezpiecza i gwararntuje prawa działkowców i ogrodów.

Postanowiliśmy skierować do Pani nasze stanowisko pomimo Pani prośby skierowanej do Prezesa PZD, aby "spowodował zaprzestanie wysyłania do mnie stanowisk".

Walne Zebranie w ROD

Załącznik plikowy do pobrania

list_pod_lipami.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.