Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Tak szacowny urząd jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich nie powinien zajmować się ograniczaniem praw działkowców" - 26.04.2016


Łańcut, 15.04.2016


Pan dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Warszawa 


Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Związkowiec" w Łańcucie uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym z oburzeniem przyjęli wiadomość o sygnalizowanym przez Pana zamiarze dokonania zmian przepisów nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Problem zamieszkiwania na działkach i budownictwa ponadnormatywnego dotyczy tylko niewiele ponad procenta ogółu działkowców, zatem nie wymaga wdrażania aż tak drastycznych rozwiązań, polegających na dokonywaniu zmian w ustawie o ROD.

Tak szacowny urząd jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich nie powinien zajmować się ograniczaniem praw działkowców tylko po to, aby zadowolić grupkę osób naginających przepisy do realizacji własnych interesów. Pana wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odczytujemy jako zapoczątkowanie ataku na działkowców i ogrody działkowe.

Apelujemy o rozwagę i nie ingerowanie w przepisy ustawy o ROD, która dobrze służy działkowcom i społecznościom lokalnym.

Z poważaniem
Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.