Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Trudno czynić zarzut w stosunku do PZD, że przestrzega przepisów ustawy" - 25.04.2016


Łańcut, 09.04.2016


Pan

dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym działkowcy z ROD „Topolanka" w Łańcucie apelują o zaprzestanie podejmowania działań zmierzających do zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Opracowana przez środowisko samych działkowców nowa ustawa o rodzinnych ogrodach wykonała w całości wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. Nastawiony jest na maksymalną ochronę wszystkich dotychczasowych praw działkowców, wprowadza swobodę zrzeszania się w obrębie stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe, chroni własność działkowców do majątku wypracowanego na działkach, zabezpiecza ogrody przed nieuzasadnionymi likwidacjami. Zwracamy także uwagę na fakt, że ustawa zawiera rozwiązania zapobiegające zamieszkiwaniu w ogrodach i budownictwu ponadnormatywnemu. Trudno czynić zarzut w stosunku do PZD, że przestrzega przepisów ustawy i stara się zapewnić porządek w ogrodach.

Uważamy, że dla dobra środowiska działkowego, nie jest potrzebne jakiekolwiek majstrowanie przy przepisach nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Z poważaniem

Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego


Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio