Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Przepisy prawa zabraniają zamieszkiwania na terenach ROD" - 22.04.2016

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Pan Adam Bodnar


Szanowny Panie,

Działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych użytkują w praktyce wszystkie grupy społeczne i zawodowe, ludzie w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym.

Nasi Działkowcy to ludzie, którzy od wielu lat aktywnie spędzają czas na działkach w ROD, wykorzystując je zarówno w sposób praktyczny, a więc przez uprawę zdrowych, tanich owoców i warzyw, jak i w celu atrakcyjnego i alternatywnego miejsca dla spędzania czasu!

PZD oraz Okręgowe Zarządy wraz z podległymi Delegaturami przez swoje działania przede wszystkim dążą do:

  • tworzenia warunków do integracji społeczeństwa - propagowania idei ogrodnictwa w społeczeństwie
  • prowadzenia działalności społecznej, wychowawczej w tym m.in. współpracy ze szkołami, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi
  • propagowania zdrowego stylu życia
  • ochrony środowiska przyrodniczego i podnoszenia standardów ekologicznych otoczenia
  • ochrony składników przyrody i kształtowania zdrowego otoczenia człowieka

Delegatura Rejonowa OZ PZD w Tarnobrzegu wyraża ogromne zaniepokojenie Pana stanowiskiem w sprawie samowoli budowlanej i zamieszkiwania na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Rodzinne Ogrody Działkowe nie mogą przejmować zadań gmin i zabezpieczać mieszkań dla ludzi, ponieważ nie są powołane do takiej funkcji!

Przepisy prawa zabraniają zamieszkiwania na terenach ROD - przede wszystkim ze względu bezpieczeństwa, gdyż nie są to miejsca przeznaczone do stałego zamieszkiwania!

Nie można pozwolić na to by nieliczna grupa obywateli, w imieniu których Pan występuje, mogła rażąco łamać prawo poprzez budowę ponadnormatywnych altan i zamieszkiwanie w nich!

Pana propozycja dotycząca zmiany przepisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest mocno krzywdząca dla ogromnej liczby działkowców, którzy podpisali się pod projektem tej ustawy, a także dla setek tysięcy osób, które zaangażowały się w ten projekt przez listy, akcje, pikiety i demonstracje.

Ustawa ta, jako jeden z nielicznych aktów prawnych, była uchwalona przez Sejm RP na bazie projektu popartego przez blisko milion obywateli!

Członkowie Delegatury Rejonowej OZ PZD w Tarnobrzegu apelują do Pana o odstąpienie od działań sprzecznych z interesem milionowej rzeszy Działkowców i obiektywne spojrzenie na problem zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego na terenie ROD.

Delegatura Rejonowa OZ PZD w Tarnobrzegu

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio