Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Osoby, które nie mają pojęcia jak ogrody funkcjonują i do czego służą nie powinny zabierać głosu" - 22.04.2016


Stanowisko Prezesa oraz Działkowców ROD im Fr. Chopina w Częstochowie odnośnie altan ponadnormatywnych i zamieszkiwania na terenach ogrodów działkowych

 

Działkowcy zebrani na walnym zebraniu sprawozdawczym w ROD im. Fr. Chopina w Częstochowie dn. 15.04.2016 wyrazili swój sprzeciw odnośnie altan ponadnormatywnych oraz problemu zamieszkiwania na działkach i urządzenia sobie z obiektów rekreacyjnych prywatnych osiedli.

Prezes ogrodu ROD im. Fr. Chopina wyraził zaniepokojenie zachowaniem osób, które nie mają pojęcia jak ogrody funkcjonują i do czego służą nie powinny zabierać głosu tyczy się to do Pani Posłanki Krystyny Sibińskiej.

Prezes ogrodu ubolewa, że ludzie którzy chcą nazywać się „działkowcami” nie stosują się w świetle prawa do Statutu i Regulaminu PZD i jeszcze próbują z siebie zrobić ofiary. A tak w rzeczywistości to PZD oraz ”działkowcy z krwi i kości” nie łamiący praw, które obowiązują są tymi ofiarami.

 

 

Z poważaniem

Prezes ROD im. Fr. Chopina

Łukasz Wywiał

Oraz Działkowcy Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio