Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komisja Polityki Społecznej rozmawiała o seniorach z Miejską Radą Seniorów oraz posłami - 21.04.2016

15 kwietnia 2016r. odbyło się spotkanie Miejskiej Rady Seniorów  z Posłem Markiem Rucińskim i Posłanką   Joanną Augustynowską która  jest członkiem Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej  (przy MRPiPS oraz Sejmie). W spotkaniu udział wzięły członkinie Komisji Polityki Społecznej przy Okręgowym Zarządzie  PZD w Poznaniu - Barbara Czapla i Teresa Lorenz.   Posłowie  rozmawiali z  MRS  i  zaproszonymi lekarzami - geriatrami o sprawach senioralnych nadających się do podniesienia tego tematu  podczas obrad sejmowych. Bardzo ważnym tematem poruszonym podczas spotkania była sytuacja zdrowotna osób starszych w społeczeństwie. Od dawna opieka geriatryczna stanowi jedno z podstawowych wyzwań dla infrastruktury zdrowotnej. Obecnie absolutnym priorytetem w polityce zdrowotnej i społecznej w Polsce powinien być rozwój opieki medycznej, w tym skutecznej domowej opieki geriatrycznej i profesjonalnych usług opiekuńczych, a także opieki socjalnej i społecznej, której  celem było by zapewnienie seniorom wysokiej jakości życia. Jednak najważniejszą kwestią jest pozyskiwanie środków finansowych na opiekę geriatryczną. Poseł M.  Ruciński lekarz ortopeda wspomniał iż  Polskie Towarzystwo Fizjoterapii - PTF walczy o ustawę regulujaca zawód fizjoterapeuty. Fizjoterapeuci potrzebują nowych przepisów. Dzięki temu będą mogli samodzielnie kreować terapię, stać się zawodem zaufania publicznego i aktywnie wspierać środowiska sportowe oraz seniorów potrzebujących rehabilitacji.Do poprawy  sprawności fizycznej seniorów mogą przyczynić się organizowane zajęcia przez studentów AWF w ranach programu „Trener Senioralny”  zwiększające  wiedzę  z zakresu fitness oraz dietetyki i rehabilitacji.

Potencjalnym miejscem dla przeprowadzania części zajęć ruchowych na świeżym powietrzu mogłyby się stać Rodzinne Ogrody Działkowe, których w Poznaniu jest około dziewięćdziesięciu Wprowadzany obecnie przez PZD „Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD” ma na celu  przystosowanie ogrodów do nowej funkcji. Inicjatywa budowania siłowni plenerowych może zachęcić również osoby starsze do aktywności fizycznej co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy ich zdrowia. Społeczność działkowców stanowią w dużej mierze emeryci i renciści, są to często  osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności.

TL

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio