Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Obojętność wobec osób w sposób rażący łamiący prawo spowodować może w niedługiej przyszłości zmianę ogrodów działkowych w osiedla mieszkaniowe" - 19.04.2016


Stanowisko działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Bratek" w Rudkach w sprawie zamieszkiwania w ogrodach działkowych,, meldowania i budowania altan ponad dopuszczalny normatyw


Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego w ROD "Bratek" w Rudkach pragną wypowiedzieć się w sprawie nagłaśnianego w ostatnim czasie w mediach problemu stałego zamieszkiwania w ogrodach działkowych, przypadków meldowania w altanach działkowych oraz budowania ponadnormatywnych ogrodowych domków w rodzinnych ogrodach działkowych.

Z wielkim niepokojem przyjęliśmy informację, że mimo, że na terenie Polski zmniejszyła się liczba ponadnormatywnych altan to z kolei zwiększyła się ilość przypadków stałego zamieszkiwania w altanach działkowych i to niekiedy całych rodzin.

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że godzi to w dalszy rozwój rodzinnych ogrodów działkowych i poważnie zagraża ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku, co wynika z wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w których zawarta jest wyraźna konkluzja dotycząca "...rozważenia zasadności podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do usunięcia podniesionych zastrzeżeń dotyczących regulacji sankcjonujących naruszenie prawa przy wznoszeniu altany na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych".

Mieszkańcy miast pragną przebywać w ROD i korzystać z uroków ogrodów działkowych i pełną garścią czerpać przede wszystkim z możliwości rekreacyjnych, jakie daje przebywanie wśród zieleni, z dala od zgiełku i ruchu ulicznego. Obojętność wobec osób w sposób rażący łamiący prawo spowodować może w niedługiej przyszłości zmianę ogrodów działkowych w osiedla mieszkaniowe z przeznaczonymi do zamieszkiwania domami.

My działkowcy z ROD "Bratek" w Rudkach pragniemy korzystać z działek zgodnie z obowiązującym prawem i mieć możliwość wspierania swojego budżetu domowego warzywami i owocami z własnego poletka działkowego.

Pragniemy, aby idea ruchu ogrodnictwa działkowego rozwijała się nadal i mogły z niej korzystać przyszłe pokolenia.


Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.