Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Poparła Pani osoby łamiące prawo, by bezkarnie mogły przekształcać ogrody w osiedla mieszkaniowe" - 19.04.2016


PANI POSEŁ KRYSTYNA SIBIŃSKA 

Członek Sejmowej Komisji Infrastruktury,

Członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa


SZANOWNA PANI POSEŁ

Członkowie Polskie Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PORT CENTRALNY" w Szczecinie uczestniczący dzisiaj /16-04-2016/ w walnym zebraniu sprawozdawczym, po zapoznaniu się z pismem Pani Poseł, stwierdzamy, że zbyt łatwowiernie Pani poparła osoby łamiące prawo, by bezkarnie mogły przekształcać ogrody w osiedla mieszkaniowe.

Biorąc pod uwagę Pani znajomość tworzonego przez Panią Poseł i obecnie obowiązującego prawa działkowego (ustawa z dnia 13-12-2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych) oraz pracę w obecnej kadencji ww. Komisjach Sejmu, liczymy że będzie nam Pani pomocna, a nie wykazywała się destrukcyjną postawą, zachęcającą do łamania obowiązującego prawa nakreślonego powyższą ustawą.

PANI POSEŁ

Mając potrzebną wiedzę, jako Inżynier Budownictwa i Architektury, Ekspert Zarządzania Funduszami Europejskimi i Specjalista Prawa Administracyjnego i Samorządowego - może Pani jeszcze pozytywnie zapisać się w pamięci działkowców - pomagając działkowcom w pozyskaniu Funduszy Europejskich na modernizację Rodzinnych Ogrodów Działkowych i przystosowaniu ich do lepszego korzystania  z ogrodów przez działkowców i społeczność lokalną. Ustawa o ROD to jest Pani ustawowe dziecko - myślimy, że Pani Poseł dziecka swojego nie pozostawi bez pomocy za co my z góry serdecznie dziękujemy.

My Szczecińscy działkowcy osobiście do Pani zwracamy się z prośbą o pomoc - bo Pani zdobywała wiedzę studiując w Szczecinie, a nam działkowcom ze Szczecina leży na sercu rozwój naszych 176 Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Szczecińskiego.

PANI POSEŁ

Sejmowa Komisja Infrastruktury może pomóc w wykorzystaniu Funduszy Europejskich przez PZD, jeżeli doda bardziej precyzyjny zapis z komentarzem, że wymienione w Funduszach Stowarzyszenia - obejmują również Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców do korzystania z Funduszy Europejskich w zakresie: ekologii, modernizacji infrastruktury technicznej.

PANI POSEŁ

Prosimy o skierowanie interpelacji do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w temacie powyżej omawianym, tzn. obfitszego przeznaczenia Funduszy Unijnych na modernizację i przygotowanie ogrodów, tak by mogła z nich również korzystać społeczność lokalna, jako parki wypoczynku i rehabilitacji. jest to bardzo korzystne przy coraz liczniejszej grupie w Polsce emerytów i rencistów oraz osób pokrzywdzonych losowo.

Ogrody działkowe to profilaktyka zdrowotna, zwłaszcza dla Seniora, jeżeli uwzględnimy niedoskonały system opieki zdrowotnej w naszym kraju, to powinniśmy doinwestować w infrastrukturę ogrodową, żeby stworzyć niezbędne warunki do przebywania na ogrodach działkowych dla licznej społeczności lokalnej.

Projekt obywatelski poparło prawie milion polskich obywateli. Świadczy to o głębokiej akceptacji społecznej, dla proponowanych w nim rozwiązań prawnych, a dotyczących nowej ustawy o ogrodach w Polsce.

Tworzenie nowego, nie powinno niszczyć wypracowanego wiekowego sukcesu ogrodów.

Działkowcy z ROD "Port Centralny" w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.