Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Będziemy wdzięczni za uszanowanie woli nas działkowców, pełnoprawnych Obywateli naszej Ojczyzny!" - 19.04.2016


Trzcianka, dnia 16.04.2016 r.


Szanowna Pani

Krystyna Sibińska

Posłanka na Sejm RP Warszawa


Szanowna Pani!

Członkowie Polskiego Związku Działkowców użytkujący działki w naszym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Transportowiec" w Trzciance zebrani w dniu 16 kwietnia 2016 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym z niedowierzaniem przyjęli informację, że skierowała Pani interpelację do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezdomności osób, które podobno są eksmitowane z ogrodów.

W swojej interpelacji pisze Pani, że "Zwracają się do mnie działkowcy z całego kraju z prośbą o interwencję; osoby eksmitowane z ogrodów działkowych nie mają się gdzie podziać - najczęściej stają się bezdomne. Związek działkowców każe takie osoby dodatkowo, rozwiązując umowę dzierżawy zajmowanych przez nich działek. Problem dotyczy kilku, może nawet kilkudziesięciu tysięcy osób, które zamieszkały w ogrodzie działkowym bo najczęściej nie miały innej alternatywy mieszkaniowej".

Pragniemy Pani zwrócić uwagę, że zwracają się wyłącznie pseudo działkowcy tj. osoby, które pomimo ustawowego zakazu zamieszkały na działkach w ogrodach, i które najczęściej posiadają nie altany, lecz budynki mieszkalne.

Przypominamy, że to ustawodawca, a więc i Pani Poseł, zobowiązał Związek do przestrzegania zapisów ustawy o ROD z 2013 roku!

Ponadto nie bardzo wiemy skąd Pani wzięła te kilka czy nawet kilkadziesiąt tysięcy osób skoro my wiemy, że w skali całego kraju przypadków eksmisji było aż 6! W czasie, gdy kierowała Pani podkomisją nie zgłaszała Pani żadnych uwag w tym zakresie, a teraz na prośbę łamaczy prawa skierowała swoją interpelację. Tego po posłance trudno było się nam spodziewać.

Niestosownością sprawowanego mandatu Posła na Sejm RP jest kwestionowanie ustawy, która została podpisana przez Prezydenta RP przechodząc cały proces legislacyjny wymagany prawem!

Będziemy wdzięczni za uszanowanie woli nas działkowców, pełnoprawnych Obywateli naszej Ojczyzny!

Postanowiliśmy skierować do Pani nasze stanowisko pomimo Pani prośby skierowanej do Prezesa PZD, aby: "spowodował zaprzestanie wysyłania do mnie listów i stanowisk".

Działkowcy z ROD "Transportowiec" w Trzciance


TUTAJ


Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.