Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Bezpieczny ogród" w Sanoku - 19.04.2016

W dniu 15 kwietnia 2016 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku odbyło się spotkanie w ramach Programu Prewencyjnego „Bezpieczny Ogród”.  W spotkaniu uczestniczyło 12 przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych, a także przedstawiciel Straży Miejskiej miasta Sanoka. Ze strony policji udział wzięli funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP bezpośrednio zaangażowani w realizację w/w programu, w tym dzielnicowi.

Po przedstawieniu założeń programu rozpoczęła się dyskusja w toku której poruszono następujące tematy:
  • przestępstwa kryminalne popełniane na terenie ogrodów, reakcja policji na zgłoszenia, wykrywalność
  • naruszanie terenu ogrodów przez osoby postronne, niszczenie mienia (szczególnie o charakterze chuligańskim),
  • zamieszkiwanie na terenie ogrodów (zjawisko w naszym rejonie marginalne),
  • nieprzestrzeganie ustawy o gospodarce odpadami – w tym zakresie sformułowano postulat do Straży Miejskiej o dokonywanie częstszych kontroli na terenie ogrodów i w ich bezpośrednim otoczeniu.
Postulowano upowszechnienie wśród działkowców ulotek dotyczących bezpieczeństwa na ogrodach, a w szczególności zawierających dane teleadresowe policji i poszczególnych dzielnicowych. Ponadto rozważono zapraszanie dzielnicowych na zebrania walne w ogrodach.
Funkcjonariusze obecni na spotkaniu ze swojej strony apelowali o zgłaszanie policji (zarówno oficerowi dyżurnemu jak i dzielnicowym) wszelkich negatywnych zdarzeń na terenie ogrodów.
 
 
Członek Zarządu 
ROD „Bartek” w Sanoku
Stanisław Michalski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.