Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie chełmińskich działkowców z europosłem Januszem Zemke - 19.04.2016

Korzystając z wiedzy o wizycie europosła Pana Janusza Zemke w Chełmnie działkowi działacze postanowili zaprosić go na spotkanie z prezesami zarządów ROD i wizyty w jednym z ogrodów. Zaproszenie zostało przyjęte, wybór padł na ROD „Starogród”, który w tym roku obchodzi 32-lecie. Witany przez p. E. Frelikowskiego, prezesa zarządu, zapewnił, że zawsze był i pozostał wspierającym sympatykiem działkowców.

Pan europoseł wysłuchał historii ogrodnictwa działkowego w Chełmnie opowiedzianej przez prezesa zarządu ROD im. W. Fiałka Czesława Kozikowskiego, zwizytował ogród, oceniał i podziwiał efekty działkowego trudu. Prowadził serdeczne, przyjacielskie rozmowy z działkowcami. W krótkim wystąpieniu powiedział: „Działkowcy w Polsce w tym chełmińscy to zgrana, dobrze zorganizowana rodzina, która dzięki mądrej, odpowiedzialnej polityce Polskiego Związku Działkowców wyszli obronnie z niejednej dziejowej opresji. Niech rok 2016, rok 35-lecia Waszego Związku, będzie dla Was, dla wszystkich działkowych rodzin pełnią realizacji marzeń i celów.” Tworzycie monolit w służbie człowieka i kraju. Tak trzymajcie przyjaciele! Składając tą symboliczną różę pod waszym ogrodowym obeliskiem składam hołd wszystkim działaczom związkowym i to nie tylko z Chełmna. Swoją pracą dobrze służycie Ojczyźnie. Wasze działania, działania Waszego związku miały, mają i mieć będą wsparcie moje i mojego stronnictwa politycznego. Spacer po Waszym ogrodzie, rozmowy z Wami to prawdziwa dla mnie przyjemność i relaks”.


Ogrodowej wizycie europosła towarzyszył burmistrz miasta Pan Mariusz Kędzierski.

Wizyta w ogrodzie zakończyła się wspólnym obiadem w salach pobliskiego Centrum Wymiany Młodzieży. W przeprowadzonej dyskusji podjęto i omówiono problemy nurtujące środowisko chełmińskich działkowców. Szczególną uwagę poświęcono:
  • roli i zadaniom Straży Miejskiej i Policji w zapewnieniu ładu, porządku i bezpieczeństwa w ogrodach, szczególnie w ROD „1 Maja”,
  • komunikacji publiczne do tego ogrodu,
  • usunięciu awarii kanalizacji burzowej w ROD „Kolejarz”,
  • porządkowaniu stanów prawnych gruntów ogrodowych,
  • mieszkalnictwu i ponadnormatywnej budowie altan.
Do wszystkich tych zagadnień ustosunkował się znany z przychylności dla działkowców i ogrodów Pan Mariusz Kędzierski burmistrz miasta.

Konkludując, mówił, że wiele zadań związanych z powyższymi problemami jest w trakcie rozwiązywania. Najdalej zaawansowane są prace regulujące stan prawny gruntów miejskich pod ogrodami. Straż miejską zmobilizuje do efektywniejszych działań. Mieszkalnictwo i samowola budowlana wymaga wspólnych działań, nie tylko władz samorządowych i ogrodów, ale także innych organów. Podejmiemy je w najbliższym czasie diagnozując skalę i możliwości rozwiązania. Kanalizacja i komunikacja wymaga nakładów finansowych, których w mieście brakuje, będziemy szukać rozwiązań. Grunty ROD „Starogród” to zadanie Związku, tak samo jak problem granic ROD „Nad Browiną”.
 
Dziękując za kolejne owocne spotkanie, burmistrz podkreślił, że zawsze wysoko cenił szczere, otwarte dyskusje władz chełmińskich ogrodów, ich troskę o prawie 1500 chełmińskich rodzin. Mieliście i macie moje wsparcie. Razem rozwiązaliśmy wiele problemów, rozwiążemy i następne. Prowadzący spotkanie, Sekretarz chełmińskiej Rady działkowców, p. Czesław Kozikowski podziękował p. Januszowi Zemke, europosłowi i burmistrzowi miasta Chełmna za przekazane słowa i udział w spotkaniu.

Na zakończenie obrad prezesi wystosowali list otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Przebieg wizyty i spotkania obrazuje serwis fotograficzny.
 
 
Cz. Kozikowski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.