Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Uważamy, że w ogrodach działkowych nie może być akceptacji dla wykorzystywania działek na cele sprzeczne z ustawą o ROD" - 18.04.2016


STANOWISKO

Zarządu ROD im. „1 Maja-Wolność"w Częstochowie


Szanowny Panie Rzeczniku

Zarząd ROD im. "1 Maja-Wolność", działając w imieniu działkowiczów ogrodu, stanowczo protestuje przeciwko Pana poglądom dot. zamieszkiwania na działkach ROD. Pana stanowisko w sprawie zamieszkiwania jest odbierane przez działkowców negatywnie. Rozwiązanie problemu zamieszkiwania nie leży w gestii Związku, a władz lokalnych danego miasta. Dostosowaniu naszej ustawy do problemów mieszkaniowych przeciwstawia się społeczność działkowa, bo ogrody wypełniają już dziś bardzo ważne funkcje społeczne, rekreacyjne, zapewniają czynny wypoczynek, tym samym wyręczają samorządy lokalne z tego typu działalności.

Tworzymy społeczność działkową i wszyscy powinniśmy stosować się do regulaminu, który nie przewiduje zamieszkiwania w ROD.

Uważamy, że w ogrodach działkowych nie może być akceptacji dla wykorzystywania działek na cele sprzeczne z ustawą o ROD, w której zabronione jest zamieszkiwanie na działkach. Zmiana ustawy to tolerowanie łamania prawa i idąca tolerancja, na którą nasza społeczność działkowa nie może wyrazić zgody. Sugerowane przez Pana Rzecznika zmiany w obowiązującej ustawie mogą doprowadzić do konfliktów wśród działkowców i niekontrolowanej zabudowy ogrodów. Analizując wystąpienie Pana Rzecznika nasuwa się pytanie czy potrzebne jest działanie skłócenia milionowego środowiska działkowców, by usankcjonować ogrodowe bezprawie i samowolę budowlaną. Mając powyższe na uwadze kierujemy do Pana Rzecznika wolę naszych działkowców, którzy nigdy się nie godzili i nie godzą na ponadnormatywne budownictwo i na zamieszkiwanie na działkach w ROD.

Z poważaniem

Zarząd ROD "1 Maja -Wolność" w Częstochowie

Prezes/ ^ i

/-//Marian Gradzik

Częstochowa 14.04.2016r

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.