Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydent Miasta Kielce za zachowaniem ponad wiekowej roli i funkcji ROD - 18.04.2016

W dniu 15 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Świętokrzyskiego PZD z Panem Wojciechem Lubawskim – Prezydentem Miasta Kielce.

Celem przedmiotowego spotkania było zapoznanie Pana Prezydenta z aktualną sytuacją działkowców, ogrodów działkowych i stowarzyszenia ogrodowego PZD w obliczu wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich i podnoszonego zjawiska zamieszkiwania w ROD oraz budownictwa ponadnormatywnego.

Jak wynika z przeprowadzonych przez zarządy kieleckich ROD badań w zakresie obu w/w zjawisk, Miasto Kielce nie boryka się z problemem zamieszkiwania w ROD. Pojedyncze przypadki odnoszą się jedynie do osób bezdomnych, a znajdujące się 9 altan o ponadnormatywnych wymiarach to altany nieznacznie przekraczające dopuszczalną powierzchnię, w których brak jest stałego zamieszkiwania.

Powyższe dane w zestawieniu z liczbą ponad 6 600 użytkowanych działek w kieleckich ogrodach, wprost wskazuje na marginalną skalę problemu, a wręcz jego brak.

Pan Prezydent, odnosząc się do zaprezentowanej sytuacji stwierdził, że ponad wiekowa funkcja i rola ogrodów działkowych winna być zachowana na przyszłość i pozostać w niezmienionej postaci.

Zdaniem Prezydenta Kielc, rekreacja i wypoczynek nie może być w żaden sposób łączona z zamianą ROD w quasi osiedla mieszkaniowe.

Ustalono, że celem pełnego i wyczerpującego zaprezentowania swego stanowiska, Pan Prezydent wystosuje w zakresie obu podniesionych zjawisk oficjalne pismo.

Odbyte spotkanie było także doskonałą okazją do poruszenia problematyki zabezpieczania ogrodów działkowych w mieście w opracowywanych dokumentach planistycznych, co pozwala na ich dalsze funkcjonowanie w krajobrazie Kielc.

Korzystając ze sposobności, raz jeszcze zaproszono Pana Prezydenta na planowane w tym roku obchody jubileuszu 90 – lecia ROD „Kadzielnia” oraz uroczystości 35 – lecia PZD, które zaplanowano w połowie miesiąca sierpnia.

 

Jan Stańczyk

Dyrektor Biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.