Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD "Transportowiec" w Trzciance - 18.04.2016

W dniu 16 kwietnia 2016 roku w sali Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia ogrodowego PZD z ROD TRANSPORTOWIEC w Trzciance.

W zebraniu na zaproszenie Zarządu ROD uczestniczyli również zaproszeni goście; Maria Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile, Krzysztof Czarnecki - Burmistrz Trzcianki oraz Komendant Straży Miejskiej Mariusz Rozpłoch.

Zebraniu Przewodniczył Pan Zbigniew Maćkowiak. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zarządu w 2015 roku przedstawił Prezes ROD Pan Paweł Kolendowicz oraz Księgowa ROD Pani Anna Wiśniewska. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Pan Ryszard Woźny dokonał bardzo szczegółowej oceny merytorycznej i finansowej działalności Zarządu ROD. Przedstawił również sprawozdanie z działalności komisji. Postawił wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2015 rok oraz wydał pozytywną opinię do planu pracy i preliminarzy finansowych na 2016 rok.

W dyskusji zabrali głos działkowcy w sprawach ogrodowych. Dyskusja była bardzo merytoryczna i spokojna. Głos zabrali również zaproszeni goście.

Pan Burmistrz Krzysztof Czarnecki wysoko ocenił działalność zarządu ROD i współprace z zarządami ogrodów m. Trzcianki oraz z Okręgowym Zarządem PZD. Odniósł się do problemu śmieci produkowanych w ogrodach oraz na terenach przylegających do ogrodów i możliwościach dofinansowania ROD ze środków Gminy. Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił sprawy związane ze spalaniem na działkach. Maria Fojt przedstawiła najważniejsze aktualne sprawy związkowe, Omówiła najważniejsze zapisy z Regulaminu ROD, problem altan ponadnormatywnych oraz zamieszkiwania w altanach ogrodowych. Przedstawiła również sprawę listu Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie osób zamieszkałych w altanach do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz interpelację poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie osób "eksmitowanych" z ROD oraz działania podejmowane przez Związek i samorządy PZD. Podziękowała Burmistrzowi Trzcianki, który jest sympatykiem ogrodów i ruchu ogrodnictwa działkowego za jego dotychczasową pomoc i współprace z ROD i PZD.

Walne zebranie zatwierdziło sprawozdania z działalności Zarządu ROD, przyjęło uchwały w sprawie wysokości opłaty ogrodowej, w sprawie remontu sieci energetycznej ROD oraz remontu budynku administracyjnego ROD. Przyjęto również list do poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie jej interpelacji poselskiej. Z treścią listu można zapoznać się tutaj.

Maria Fojt

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.