Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie prezesów ROD z burmistrzem Trzcianki - 18.04.2016

Z inicjatywy OZ i Burmistrza Trzcianki p. Krzysztofa Czarneckiego w siedzibie Urzędu Miasta w dniu 12 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Prezesów ROD. W spotkaniu, którym przewodniczył Marian Praczyk – Prezes OZ uczestniczyli również prezesi ROD z Czarnkowa. Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania tym razem z działkowcami spotkał się p. Bartosz Sokulski specjalista ds. środków unijnych NiWFOŚiGW i samorządowych w Wielkopolsce.

Po przedstawieniu przez Prezesów ROD potrzeb i pomysłów wynikających z przyjętych programów działania p. B. Sokulski szczegółowo przedstawił możliwości z jakich będą mogły skorzystać ROD.
Wstępnie ustalono 3 ścieżki na ich realizację, tj.:

  1. Ścisła współpraca z Lokalnymi Grupami Działania, które na przełomie kwietnia – maja będą miały zatwierdzone swoje strategie działania na najbliższą kadencję w Wielkopolsce.
  2. Szeroko rozumiana edukacja ekologiczna w tym integracja pokoleniowa – Seniorzy w akcji.
  3. Środki finansowe NiWFOŚiGW w tym ścieżki dydaktyczne (ma wzór Grupy Rybackiej) – tablice edukacyjne, wraz z odbudową ogrodzeń w ramach rewitalizacji terenu ROD.

We wszystkich tych przedsięwzięciach – projektach udział własny jest bardzo niski i można go skalkulować jako wkład własny w przygotowaniu i przeprowadzeniu przedsięwzięcia.
Uzgodniono, że następne spotkanie odbędzie się w miesiącu maju bieżącego roku po zatwierdzonych programach, na których to w sposób praktyczny rozpoczniemy przygotowywać projekty z p. B. Sokulskim.
Na zakończenie uczestnicy spotkali się z Przewodniczącym Rady Miasta p. Edwardem Joachimiakiem, który poinformował, że wypracowane na poprzednim spotkaniu propozycje zmian w uchwale RM dotyczące możliwości wsparcia finansowego ROD będą szybko przeprocedowane by stworzyć możliwość wspierania ROD m. Trzcianki.

Marian Praczyk

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio