Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Pytania kierowane do ministrów pokazują jak płytką wiedzę posiada Pani w przedmiocie sprawy" - 15.04.2016


Bogusław Dąbrowski

Członek Polskiego Związku Działkowców

w ROD im. Kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni

 

 

                                                                                     Gdynia, dnia 14.04.2016 r.

 

 

                                                                         Szanowna Pani

                                                                         Krystyna Sibińska

                                                                         Posłanka na Sejm RP

                                                                         Warszawa

 

 

Szanowna Pani!

 

Każdy, kto posiadł umiejętność czytania ze zrozumieniem doskonale wie, że wszystkie poprzednie ustawy jak i najnowsza o ROD z 13.12.2013 roku zawsze jednoznacznie definiowały pojęcie altany działkowej oraz zawierały zapisy o absolutnym zakazie zamieszkiwania na działkach.

Wynika z tego, że zapisy te dzisiaj nie mogą być żadną nowością ani zaskoczeniem dla tej znikomej części działkowców, którzy znając te normy prawne świadomie naruszali i naruszają prawo.

Próba sankcjonowania niezgodnych z prawem związkowym i prawem powszechnie obowiązującym postępowań oraz przerzucanie odpowiedzialności na mój Związek i statutowe organy jest zwyczajną niegodziwością, delikatnie to ujmując.

Zdecydowana większość posiadająca działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych prowadzonych przez Polski Związek Działkowców posiada altany zgodne z Ustawą i Prawem Budowlanym oraz nie zamieszkuje na stałe.

Egzekwowanie prawa przez Zarząd ROD było powodem hałaśliwych i nic niemających wspólnego z rzeczywistością wystąpień grupy osób łamiących prawo na terenie ROD „Forsycja” w Poznaniu. Osoby te kreujące się na ubogie i ponoć pozbawione przysłowiowego dachu nad głową wystąpiły do Pani Poseł o udzielenie pomocy, bo dzieje im się krzywda ze strony statutowego organu.

Po zapoznaniu się z treścią interpelacji nr 1630 skierowanej do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa nie mogę wyjść z podziwu dla Pani krótkiej pamięci. Wszak w trakcie procedowania nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych autorstwa Polskiego Związku Działkowców będąc Przewodniczącą podkomisji była Pani za wszystkimi zapisami dotyczącymi przeznaczenia altany i ich wymiarów zgodnych z Prawem Budowlanym.

Ta interpelacja jest Pani kompromitacją, jako posła, która jak nikt inny powinna znać zapisy ustawy o ROD z 2013 roku.

Pytania kierowane do ministrów pokazują jak płytką wiedzę posiada Pani w przedmiocie sprawy.

Czyżby nostalgia za niesławnym projektem ustawy autorstwa p. Stanisława Huskowskiego była Pani bliższa niż podpisy prawie miliona Obywateli złożonych pod obywatelskim projektem ustawy o ROD?

Swoją interpelacją stanęła Pani w obronie ludzi łamiących prawo i jest to niemoralne a także nie przystoi Posłowi na Sejm RP!

Nie może być aprobaty dla legalizowania samowoli budowlanych i bezprawnego zamieszkiwania w ponadnormatywnych altanach a często wręcz domach mieszkalnych.

Proszę również nie zapominać, że to ustawodawca zobowiązał Zarządy ROD do reagowania na takie naruszenia prawa i tym samym wypełniania zapisów nowej ustawy o ROD z 2013 roku.

Zdaję sobie sprawę, że treści zawarte w niniejszym liście będą być może trudne w odbiorze, ale moja intelektualna odporność na ignorancję sięgnęła bardzo niebezpiecznie niskiego poziomu.

 

Niniejszy list drogą elektroniczną przesyłam także do:

  • Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka,
  • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej,
  • Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Pana Sławomira Neumanna

oraz przekazuję do wiadomości:

  • Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego,
  • Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Pana Czesława Smoczyńskiego.

  

                                                                                   

                                               Z działkowym pozdrowieniem

                                                         Bogusław Dąbrowski

                                           

                                   

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.