Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rewolucja śmieciowa w wałbrzyckich ROD - 15.04.2016

W dniu 13 kwietnia br. z inicjatywy Okręgu Sudeckiego PZD odbyło się spotkanie z zarządami wałbrzyskich Ogrodów przy udziale przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz kierownictwa przedsiębiorstwa ALBA w Wałbrzychu zajmującego się gospodarowaniem odpadami na terenie Gminy Wałbrzych w tym z terenów ogrodów działkowych.

W dniu 13 kwietnia br. z inicjatywy Okręgu Sudeckiego PZD odbyło się spotkanie z zarządami wałbrzyskich Ogrodów przy udziale przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz kierownictwa przedsiębiorstwa ALBA w Wałbrzychu zajmującego się gospodarowaniem odpadami na terenie Gminy Wałbrzych w tym z terenów ogrodów działkowych.
Nadmienić należy, że w dniu 26 listopada 2015 r. Rada Miejska Wałbrzycha uchwaliła, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi będzie obowiązywać ta sama zasada jak właścicieli nieruchomości zamieszkałych w tym terenów zielonych - ogrodów działkowych. Dodać przy tym należy, że Rada Miejska nie uwzględniła wniesionego wcześniej przez Okręg Sudecki wniosku o zastosowanie wobec terenów ROD rocznej zryczałtowanej stawki za wywóz śmieci, zgodnie z art. 6 j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który wszedł w życie z dniem 1 lutego 2015 r. 
Na spotkaniu poinformowano urzędników o występujących problemach i potrzebach wałbrzyskich rodzinnych ogrodów działkowych w związku obowiązującym od 1 stycznia br. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenów grodów działkowych i opłat za usuwanie odpadów komunalnych.
W odniesieniu do najbardziej dotkliwych problemów dla ROD i działkowców, którymi są wysokie opłaty za gospodarowanie odpadami na zasadach ustalonych przez Gminę, najczęściej wymieniane były:

  • zawyżone w w/w uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha normy wytwarzanych odpadów na terenach ROD,
  • problem z rozmieszczeniem i usytuowaniem pojemników i kontenerów z uwagi na brak dojazdu do miejsc, w których powinien być umieszczony kontener, bądź pojemniki, 
  • narzucone normy dot. pojemności pojemników na odpady,
  • normy pojemności pojemników i opłata za wywóz śmieci w sezonie zimowym,
  • wypełnianie skomplikowanej deklaracji.

Po wysłuchaniu członków zarządów ROD, urzędnicy Miasta Wałbrzycha zadeklarowali podjęcie działań zmierzających do rozwiązania zgłoszonych problemów, które w szczególności dotykają wałbrzyskich działkowców.
Jaki będzie efekt tych deklaracji?
Prezesi wałbrzyskich ROD i Okręg Sudecki oczekuje na zmianę przepisów miejscowych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na wzór innych gmin w Okręgu Sudeckim, min. Gminy Miejskiej Świdnicy i Bielawy, gdzie wobec terenów ROD zastosowano zryczałtowaną opłatę za usuwanie odpadów, wynoszącą 10 zł rocznie od użytkowanej działki.

Piotr Piątek
Inspektor ds. inwestycyjnych
PZD - Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio