Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Prosimy Pana Ministra Infrastruktury o nie podejmowanie prób zmiany ustawy o ROD" - 14.04.2016


Rogoźno, dnia 9-04-2016 r.

 

Stanowisko

Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego

im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie z dnia h9 kwietnia 2016 roku

w sprawie interpelacji poseł Krystyny Sibińskiej oraz w obronie ustawy o ROD z 2016 r.

W dniu 9 marca 2016 roku poseł Krystyna Sibińska skierowała interpelację do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie osób eksmitowanych z działek w rodzinnych ogrodach działkowych.

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie uczestniczący w walnym zebraniu stwierdzają, że nie podzielają poglądów Pani Poseł. Troska Poseł o działkowców, którzy pobudowali ponadnormatywne altany i w nich zamieszkali nas oburza, gdyż Poseł była bardzo aktywną Przewodniczącą Podkomisji Sejmowej przy tworzeniu nowej ustawy o ogrodach w 2013 roku i dobrze zna jej zapisy i nasze działkowców i zarządów ogrodów obowiązki, które są przez samorządy ogrodowe realizowane.

Nie zgadzamy się, aby zmieniano bardzo dobrą obywatelską ustawę o ROD z 2013 roku. Ona odpowiada nam działkowcom i ogrodom działkowym.

Prosimy Pana Ministra Infrastruktury o nie podejmowanie prób zmiany w jej zapisach dotyczących budowy altan oraz zamieszkiwania.

Przewodniczący

Walnego Zebrania


ZOBACZ PISMO 


Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio