Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rozmowy działkowców z Burmistrzem Blachowni - 14.04.2016

W  dniu  11  kwietnia  2016  roku  w  Urzędzie  Miasta   spotkali  się  miedzy  innymi  członkowie  władz  czterech  ogrodów  z  terenu  gminy  z   Panią  Sylwią  Szymańską  Burmistrzem  Blachowni.

Głównym  tematem  rozmów  była  aktualna  sytuacja  ogrodów.  Gościem  spotkania  był  Dyrektor  Biura  Okręgu w  Częstochowie  Adam  Więcławik.  Przedstawiciel  Okręgu  podziękował  samorządowi  za uregulowanie  stanu  prawnego  wszystkich  ogrodów  i  przedstawił  założenia  otwartego  programu  społecznego  rozwoju  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  W  dalszym  wystąpieniu  poinformował  o  jubileuszu  35-lecia  Związku  połączonego  z  obchodami  Dni  Działkowca,  które  przy  współpracy  z  Prezydentem  Częstochowy  Krzysztofem  Matyjaszczykiem  odbędą  się  na  Promenadzie  Niemena  w  Częstochowie.  W  swoim  wystąpieniu  dużo  miejsca  poświęcił  realizacji  ustawy  z  2013 roku,  a  szczególnie  art.  17 oraz  budowie   infrastruktury  przy  ogrodach.  Ponadto  wskazał  na  konieczność  pomocy  ze  strony  Gminy  w odbiorze  z ogrodów   odpadów   zielonych.  Ważnym  elementem  wystąpienia  była    również  sprawa  pomocy  w  pozyskiwaniu  środków  finansowych dla  potrzeb  ogrodów.  Ostatnim  tematem  jaki  został  poruszony  była  sprawa  zamieszkiwania  i  budownictwa  ponadnormatywnego  na  działkach. 

Prezesi  ogrodów  omówili  sprawy  najbardziej  nurtujące  poszczególne  ogrody.  Prezes  ROD  „Warzywnik”  Jerzy  Wawszcak  wskazał  na  pomoc  w  eliminacji  zapylenia  od  miejscowych  zakładów, porządku  przy  terenach  ogrodu  oraz  pojemnikach  na  odpady  zielone.  Prezes  ROD  „Storczyk”  Helena  Rogala  głównie  omówiła  sprawę  potrzeby  budowy  parkingu  przy  ogrodzie  oraz  utwardzenia  alejki  ogrodowej  i  remontu  Domu  Działkowca  i  instalacji  wodnej.  Przedstawiciel  ROD  „Krokus”  wskazał  na  problemy  z  wycinką  drzew  przy  ogrodzie  oraz  odbiór  odpadów  zielonych.  Te  same  problemy  poruszyła  Prezes  ROD  „Warzywnik”  Elżbieta  Kucharz.

Obecny  na  spotkaniu  Sekretarz  Gminy  Dariusz  Wojciechowski  w  swoim  wystąpieniu  podkreślił  dobrą  współpracę  z  ogrodami. Stwierdził,  że  ogrody  jako  najliczniejsza  organizacja  społeczna    winna  być  bardziej  widoczna  w  gminie.  To  spotkanie  pokazało jak  duży  macie  potencjał  podkreślił  Sekretarz.  Gmina  musi  zastanowić  się  nad  odbiorem  odpadów  zielonych  oraz  wielkogabarytowych  z terenów  przy  ogrodach  w  celu  umożliwienia  ich  właściwego  odbioru.  Jest  to  sprawa  w  szybkim  terminie  do  realizacji.  Pani  Burmistrz  wskazała  na   możliwość  zgłoszenia własnego  przedstawiciela  do  powstającej  przy  Urzędzie  Miasta  rady  pożytku  publicznego,  której  zadaniem  będzie  między  innymi  opiniowanie  wniosków  o  środki  dla  poszczególnych  organizacji  i  stowarzyszeń.  Sekretarz  Gminy  podkreślił  gotowość  pomocy  w  napisaniu  dobrych  wniosków  o  środki  na  zaproponowane  przez  ogrody  programy.  Stwierdził,  że  potrzebny  jest  tylko  dobry  pomysł,  aby  móc  opracować   właściwy  wniosek. W  imieniu  Pani  Burmistrz  Sekretarz  Gminy  przedstawił  kierunki  rozwoju  gminy  na  najbliższy  okres,  w  którym jest  dużo  miejsca  na  strefy  zieleni dla  okolicznych  mieszkańców  do  których  należą  również  ogrody. 

Spotkanie  upłynęło w  miłej  atmosferze.  Pani  Burmistrz  podkreśliła,  że  dołoży  starań,  aby  oczekiwania  ogrodów  w  sferze  głownie  potrzeb  inwestycyjno-remontowych  mogły  być  realizowane.   Jednak  jest  to  uzależnione  od  złożenia   przez  Związek   jednego  wspólnego  wniosku,  dotyczącego  potrzeb  inwestycyjno-remontowych  wszystkich  rodzinnych  ogrodów  działkowych  z  terenu  gminy.

Na  zakończenie  spotkania  Sekretarz  gminy  podkreślił, że ogrody działkowe  jako  urządzenia  użyteczności  publicznej  winny  spełniać  przy  pomocy  gminy  rolę   integracji  całego  środowiska.

Opracował

Adam  Więcławik

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio