Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy w Marsylii bronią ważnych dla siebie i społeczeństwa ogrodów działkowych. PZD wspiera ich działania - 13.04.2016

W związku z zamierzoną likwidacją rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Marsylii we Francji, publikujemy materiał w tej sprawie. Jak widać, problemy z jakimi zmagają się polscy działkowcy występują także w innych krajach europejskich, w tym we Francji. Polski Związek Działkowców popiera działania francuskich działkowców na rzecz zachowania ROD na tamtym terenie. Ogrody te są bowiem ważne ze względu na ich znaczenie dla działkowców i społeczności lokalnej. Funkcje i role jakie pełnią są zbliżone do działań jakie podejmuje PZD w ramach uchwalonego "Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD". (zobacz program)

Poniżej prezentujemy petycję w tej sprawie skierowaną przez francuskich działkowców do Minister ds. Ekologii, Trwałego Rozwoju i Energii we Francji.

 

Ratujmy ogrody działkowe w dzielnicy Mazargues (Marsylia):

4 hektary środowiska naturalnego skazane na zniszczenie!


Autor: Ogólnonarodowa Federacja Rodzinnych Ogrodów Działkowych we Francji

26/03/2016

Do Pani Minister ds. Ekologii, Trwałego Rozwoju i Energii Ségolène Royal

Wobec zagrożenia jakie niesie ze sobą budowa Południowego Bulwaru Miejskiego (*), Ogólnonarodowa Federacja Rodzinnych Ogrodów Działkowych we Francji oraz Kolektyw Wspierania Ogrodów Działkowych dzielnicy Mazergues (imienia Józefa Aiguier) mobilizują się na rzecz zachowania integralności tego wyjątkowego miejsca. Obecnie przewidywana trasa stanowi zagrożenie dla zachowania trwałości owego dziedzictwa kulturowego i ekologicznego. Federacja domaga się więc wprowadzenia rozwiązań objazdowych, tak w interesie działkowców, jak i mieszkańców dzielnicy oraz wszystkich mieszkańców Marsylii.

Ogólnonarodowa Federacja Rodzinnych Ogrodów Działkowych we Francji, stowarzyszenie pożytku publicznego, reprezentująca 20 000 działkowców i 300 struktur, z pełną powagą zwraca się do Pani z prośbą o otoczenie ochroną tego wielofunkcyjnego miejsca.

 

Zielone płuca nie mające sobie równych w całej Marsylii

Ogrody te stanowią dziś integralną część zielonej osnowy Marsylii i są jednym z niewielu obszarów naturalnych miasta, osadzonym wewnątrz tak gęsto zabudowanej dzielnicy. Zaobserwować tu możemy liczne gatunki roślin i zwierząt. Pośród występujących tu lasków piniowych zainstalowano pasieki. Wytyczenie tędy Południowego Bulwaru Miejskiego całkowicie zniszczy te zwykłą bioróżnorodność.

Poza tym, na tle globalnego efektu cieplarnianego, miejsce to pozwala na skorzystanie z odrobiny cieniaWycięcie tutejszego lasku piniowego będzie równoznaczne ze zniszczeniem wielowiekowych drzew oraz roślinności niezbędnej dla zapewnienia regulacji klimatu.

 

Forum wymiany otwarte na miasto

Z biegiem czasu oraz dzięki realizacji działek dydaktycznych, ogrody te znacznie bardziej otworzyły się na otaczającą je dzielnicę. Stały się one miejscami szkolenia i kształcenia dla dzieci odkrywających rytm natury, oprawę ziemi, cykle życia, wartość wysiłku oraz cierpliwości. Ogrody działkowe dzielnicy Mazergues w Marsylii goszczą również osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, osoby przemieszczające się na wózkach inwalidzkich oraz te, dla których praca w ogrodzie jest koniecznym elementem pomagającym w przezwyciężaniu ich codziennych trudności.

Poza tym, bardzo silne więzi społeczne zrodziły się pomiędzy nimi a mieszkańcami dzielnicy w czasie trwania imprez organizowanych przez społeczność działkowców..

W 2013 roku Biuro Międzynarodowe przyznało dyplom osobom odpowiedzialnym za ogrody, uznając w ten sposób niezwykle ważną rolę społeczną jaką odgrywa to miejsce.

 

Ochrona dziedzictwa historycznego

Od 1905 roku ogrody działkowe w dzielnicy Mazergues stanowią integralną cześć historycznego dziedzictwa Marsylii. Są one czymś wyjątkowym na skalę naszego kraju, proponując na swym obszarze terapię powietrzemTerapia ta powstała ponad sto lat temu, aby zagwarantować osobom cierpiącym na gruźlicę możliwość dostępu do miejsc o czystym powietrzu. Terapia powietrzem jest ważną częścią historii Marsylii, elementem dziedzictwa, który koniecznie należy chronić.

 

Obszar o charakterze rolnym i żywnościowym

Ogrody działkowe pozwalają ponad 110 rodzinom działkowców na uprawę znacznej części warzyw wchodzących w skład ich wyżywienia. Stanowi to dla nich bardzo istotną pomoc. Odżywianie się produktami wyprodukowanymi lokalnie i to po jak najniższych cenach jest niezwykle popularne wśród mieszkańców Marsylii , o czym świadczą bardzo długie kolejki, aby uzyskać działkę.

 

Miejsce goszczące na swym terenie działania badawcze

Badania te są przeprowadzane przez badaczy w ramach programu JASSUR (Jardins Associatifs Urbains et villes durables).

 

Strefa buforowa w celu zapobiegania ryzyku powodzi

Jako przestrzeń o wolnym przepływie wody ogrody działkowe w dzielnicy Mazargues odgrywają niezwykle ważną rolę w spływaniu wody deszczowej. W okresie, kiedy buduje się coraz więcej zbiorników retencyjnych, tereny ogrodów wraz ze swymi 4 hektarami zieleni w znacznej mierze ograniczają ryzyko powodzi.

W erze, kiedy planiści i decydenci międzynarodowi próbują za wszelką cenę rozbudowywać tereny wielofunkcyjne, łączące w sobie zarówno rolnictwo na obszarach miejskich, więzi społeczne, dobre samopoczucie, jak i bioróżnorodność, trudno jest zrozumieć Federacji z jakiego to powodu Południowy Bulwar Miejski ma pozbawić mieszkańców Marsylii tego unikatowego miejsca we Francji, miejsca wyjątkowego nie tylko ze względu na jego dziedzictwo historyczne, ale i ze względu na możliwości dydaktyczne.

Zachodzi więc pilna potrzeba natychmiastowego działania i liczymy na Panią, Pani Minister, że zapewni nam Pani tak potrzebne wsparcie.

(*): Południowy Bulwar Miejski ma na celu połączenie dzielnicy Pointe Rouge z droga A50 na poziomie węzła drogowego Floriana

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio