Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD "Odlewnik" w Blachowni - 13.04.2016

W  dniu  8  kwietnia  2016  roku  w  świetlicy  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  w  Blachowni  odbyło  się  zebranie  sprawozdawcze  członków  ROD  „Odlewnik”.  W  zebraniu  uczestniczyli  przedstawiciele  Okręgu,  Samorządu,  Policji  oraz  Straży  Pożarnej.

Przy  34 %  frekwencji uczestnicy  podsumowali  miniony  rok   przyjmując  sprawozdanie  merytoryczne  oraz  finansowe   władz  ogrodu  cieszącego  się  pełnym  zaufaniem  działkowców.  Zebranie  przyjęło  plan  pracy  oraz  finansowy  na  rok  bieżący.

                                   

W  trakcie  zebrania  przedstawiciele  Policji  zapoznali  uczestników  z  najważniejszymi  problemami  dotyczącymi  bezpieczeństwa  oraz  omówili  temat  mapy  zagrożeń.

Kalina  Cynkowska  Prezes  OSP  w  Blachowni  podziękowała  działkowcom  za  dbałość  o  porządek  na  ogrodach  i  przestrzeganie  przepisów  przeciwpożarowych,  co  skutkuje  wysokim poziomem  bezpieczeństwa w ogrodach.  Ponadto wręczyła ona uczestnikom  zebrania  kalendarze.

Sekretarz  Urzędu  Miasta  Blachownia  Dariusz  Wojciechowski zapewnił  działkowców  o  poparciu  samorządu  dla  poczynań  i roli  jaką  pełnią  ogrody  dla  lokalnej  społeczności.  Podkreślił  wolę  dalszej  dobrej  współpracy  z  pożytkiem  dla  działkowców  i  mieszkańców.

 

Przedstawiciel  Okręgowego  Zarządu  Adam  Więcławik  odniósł  się  do  aktualnej  sytuacji  ogrodów  i  Związku.  Omówił  między  innymi  sprawę  wystąpienia  Rzecznika  Praw  Obywatelskich  dotyczącego kwestii  zamieszkiwania  i  budownictwa  ponadnormatywnego.  Dużo  miejsca  poświęcił  omówieniu   Otwartego Programu  Społecznego Rozwoju  ROD  oraz  możliwości  pozyskania  środków  finansowych   na  rozwój  infrastruktury  ogrodowej.

W  podsumowaniu dyskusji Prezes  ogrodu  Jerzy  Wawszczak  stwierdził  między  innymi,  że temat  zamieszkiwania  i  budownictwa  ponadnormatywnego  nie  dotyczy  ROD  położonych  w  gminie  Blachownia,  ale  działkowcy  solidaryzują  się  z  działaniami  Związku w  tej  ważnej  sprawie. 

AW

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.