Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej OZ PZD w Opolu - 13.04.2016

W dniu 8 kwietnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Okręgowego Zarządu PZD w Opolu ds. polityki społecznej, któremu przewodniczył Bartłomiej Kozera Prezes OZ PZD w Opolu.

Członkowie komisji podczas długiej i merytorycznej dyskusji, działając w oparciu o uchwałę Nr 1/VI/2016 Krajowej Rady PZD z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie Otwartego Programu Rozwoju Społecznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych, opracowali wytyczne określające metody wdrożenia i realizacji Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD w Okręgu Opolskim PZD.

Programem zostaną objęte wszystkie ogrody działkowe Okręgu Opolskiego PZD a zawarte w nim wytyczne stanowią zbiór propozycji działań, które w rękach zarządów ROD mogą stać się zalążkiem wielu inicjatyw zmierzających do rozwoju, unowocześniania i przystosowania się  rodzinnych ogrodów działkowych do funkcji, jakie mogą pełnić na rzecz lokalnego środowiska.

Ponieważ Program Społecznego Rozwoju ROD nawołuje do budowania nowoczesnych ROD na miarę XXI wieku – od maja 2016 r. przy OZ PZD w Opolu będzie pełnić dyżury pełnomocnik ds. pozyskiwania środków finansowych pochodzących z dotacji samorządowych, programów rządowych i funduszy unijnych.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.