Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne zebranie w ROD "Złote Piaski" w Siedlcach - 13.04.2016

W dniu 9 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze ROD „Złote Piaski” w Siedlcach. W czasie oczekiwania na drugi termin zostało przeprowadzone szkolenie dla działkowców z zakresu bezpieczeństwa działkowców i ich mienia. 

Szkolenie przeprowadził przedstawiciel Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Siedlcach. W zebraniu uczestniczył członek Prezydium Okręgu Mazowieckiego p. Edward Filip, który omówił bieżącą sytuację w Polskim Związku Działkowców. Ponadto w zebraniu uczestniczył radny Rady Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, który zobowiązał się przekazać interpelację na sesji rady w sprawie naprawy nawierzchni ulicy dojazdowej do ogrodu o remont, której wnosili działkowcy podczas dyskusji.

Zebranie przebiegało zgodnie z porządkiem obrad. Przyjęto wiele ważnych dla Ogrodu uchwał w tym uchwalono wysokość opłat na rzecz Ogrodu. Podjęto także uchwały w sprawie inwestycji i remontów w ramach, których realizowane będzie trzy zadania o łącznej wartości 45.828,00 złotych. W przyjętym planie pracy zapisano dalszą współpracę z Siedleckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w zakresie organizacji wczasów na działce w tym roku pod hasłem „Lato seniora”. Zaplanowano także organizację wycieczki do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Marek Golec

Krajowy Instruktor Fachowy

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.