Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Ogród nie jest osiedlem mieszkaniowym" - 12.04.2016


Szczytna, dnia 08.04.2016 r.

 

Szanowny Pan

dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Szanowny Panie Rzeczniku,

my członkowie Polskiego Związku Działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze” w Szczytnej, uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 08 kwietnia 2016 roku, po zapoznaniu się z Pańskim wystąpieniem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia przez nich działań zmierzających do zmiany ustawy z dnia 13.12.2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych w kierunku zalegalizowania samowoli budowlanych oraz umożliwienia zamieszkiwania na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, jednogłośnie wyrażamy swój sprzeciw.

Rodzinne Ogrody Działkowe spełniają wiele pozytywnych funkcji dla działkowców i społeczeństwa i nie mogą stanowić enklaw w których mała grupa działkowców świadomie w sposób rażący złamała prawo budując na działce budynki mieszkalne, a teraz wykorzystując jeden z najważniejszych organów Państwa pragnie swój czyn zalegalizować, czyniąc z ogrodu osiedle mieszkaniowe. Popieramy w pełni działania zarządów ROD z okręgu poznańskiego, którzy przeciwstawiają się tego rodzaju zamierzeniom i popieramy działania Związku w tej sprawie. Uważamy, że osoby te winny ponieść stosowną odpowiedzialność, zaś Rzecznik Praw Obywatelskich nie powinien ich bronić, lecz stanąć po stronie milionowej rzeszy działkowców, którzy na co dzień przestrzegają prawo powszechnie obowiązujące i prawo związkowe.

Jesteśmy zdania, że na terenie ogrodu nie powinny zamieszkiwać żadne osoby, w tym bezdomne, bowiem ogród nie jest osiedlem mieszkaniowym. Umożliwienie zamieszkiwania spowoduje, że ogród stanie się slumsem, a nie ogrodem do jakiego został ustanowiony ponad sto lat temu.

Na zmiany w wyżej wymienionym zakresie w obywatelskiej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych nie zgadzamy się i apelujemy o wycofanie się powyższego pomysłu.

 

Z działkowym pozdrowieniem

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania

/-/ Krystyna Tarkiewicz

 

Przewodniczący Walnego Zebrania

/-/ Andrzej Gębczyński

 

 

Do wiadomości:

1. Minister Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie;

2. Krajowa Rada PZD w Warszawie.

3. Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie –Zdroju

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio