Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne Zebranie sprawozdawcze w ROD "Dolinka" w Szczecinie - 12.04.2016

W dniu 08.04.2016 odbyło się Zebranie Sprawozdawczo  w ROD „DOLINKA” w Szczecinie.  Zebranie Sprawozdawcze   rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 17,30. Otwarcia zebrania dokonał Prezes ROD „Dolinka”  Pan Karol JAKUBOWSKI  witając Działkowców i reprezentanta Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego ZS – Pana Jerzego Janickiewicza obrady przebiegały zgodnie z porządkiem ZS, statutem, ustawą  i regulaminem. 

Prezes złożył wyczerpujące sprawozdanie za rok 2015 omawiając najważniejsze wydarzenia w PZD oraz dokonania minionej kadencji. Na uwagę zasługuje fakt wykonanych inwestycji służącej działkowcom i ogrodowi. Wynik finansowy za okres rozliczeniowy zamyka się dodatnim saldem.

Przedstawiono zadania na nową kadencję w zakresie inwestycji i zostały podjęte stosowne uchwały ZS. Ogród „DOLINKA”  liczy 272 członków.  W Zebraniu Sprawozdawczym uczestniczyło 21 % działkowców ogrodu. Okręgowy Zarząd PZD w  Szczecinie  reprezentował  Józef  Romanowski V-ce Prezes  OZ, który przedstawił zebranym aktualne  problemy poruszone przez   Panią Poseł Krystynę Sibińską , Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam  BODNAR  oraz  inne stojące przed organizacją  sprawy dotyczące stowarzyszenia ogrodowego PZD, m.in. dotyczące  opłat za wywóz odpadów komunalnych z ROD.

Materiały przygotowane przez Zarząd i Komisję Rewizyjną z uwagą wysłuchali wszyscy działkowcy. Dyskusja nad sprawozdaniami była merytoryczna. Zebranie przebiegło bardzo spokojnie i rzeczowo. Teraz czas na wiosenne prace i  porządki w ogrodzie.

 

W imieniu OZ PZD złożono podziękowanie organom statutowym  za wykonaną pracę, za uczestnictwo w ZS, życzenia osiągnięcia sukcesów służących wszystkim działkowcom ogrodu i ich rodzinom.

Prezes ROD „DOLINKA”  składa podziękowanie i gratulacje  Gospodarzowi Ogrodu za pracę oraz  z okazji 75 urodzin.

  

Józef  Romanowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.