Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD im. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - 12.04.2016

Wiosna jest w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie całego kraju okresem zebrań sprawozdawczych. Jedno z takich zebrań odbyło się w dniu 9 kwietnia br. w ROD im. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W świetlicy ogrodowej zgromadziło się 80 członków PZD aby podsumować miniony rok i przyjąć założenia na rok bieżący. Frekwencja 40 % zasługuje na podkreślenie, gdyż jest wyrazem bardzo dobrej integracji środowiska działkowców, którzy poprzez udział w walnym zebraniu, pragną decydować o rozwoju swojego ROD.

W katalogu tematów musiały znaleźć się oczywiście sprawy finansowe. Przedstawiono sprawozdanie – bilans Ogrodu oraz preliminarze finansowe na 2016 r.

Czas walnego zebrania to także okazja do podsumowań pracy merytorycznej Zarządu i ogrodowej Komisji Rewizyjnej. Oba organa PZD cieszą się pełnym zaufaniem ze strony działkowców czego wyrazem było jednogłośne przyjęcie obu sprawozdań z działalności zarówno Zarządu Ogrodu jak i Komisji Rewizyjnej.

W bogatej i merytorycznej dyskusji odniesiono się do bieżących problemów ogrodowych, wypracowując ich rozwiązania.

W trakcie zebrania nie mogło także zabraknąć odniesienia do aktualnej sytuacji działkowców i ROD. Najważniejsze w tym temacie są niedawne wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące kwestii zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego w ogrodach.

W niniejszej sprawie wypracowano jasne stanowisko, w którym działkowcy ROD im. Żeromskiego wprost wskazali, że nie ma wśród nich zgody na zmianę dotychczasowej funkcji ROD. Fundamentalne funkcje rekreacyjno – wypoczynkowe nie mogą nigdy zostać przesłonięte przez próby stałego zamieszkiwania w ogrodach i często związaną z tym tendencją do ponadnormatywnego budownictwa.

Na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego brak jest obu w/w zjawisk, co nie zmienia faktu, że ostrowieccy działkowcy swoim wystąpieniem chcą wesprzeć działania całego PZD w walce o przestrzeganie zapisów ustawy o ROD i Regulaminu ROD.

Działkowcy wyrażają w ten sposób także swój zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek sugestii o zmianę zapisów w zakresie naszej ustawy o ROD.

 

Prezes ROD

Stanisława Gudzelak – Bzymek


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.