Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Zjawisko zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego w ogrodach jest naprawdę marginalne" - 12.04.2016


Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego w ROD im. Żeromskiego

w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 kwietnia 2016 roku

w sprawie zamieszkiwania w ROD i budownictwa ponadnormatywnego na terenie ogrodów działkowych

Uczestnicy tegorocznego walnego zebrania sprawozdawczego w ROD im. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, po zapoznaniu się z wystąpieniami Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pragną wyrazić swój zdecydowany sprzeciw wobec tworzonej wokół ogrodów i działkowców otoczki nagminnego łamania prawa przez to środowisko. Nieliczna, aczkolwiek krzykliwa grupa działkowców z Poznania, nie może w żaden sposób stać się reprezentacją całej, ponad milionowej rzeszy polskich użytkowników działek.

Obecnie obowiązująca ustawa o ROD oraz sama rola i funkcja ogrodów działkowych w naszym kraju, nigdy nie były powiązane z możliwością zamieszkiwania w ogrodach czy możliwością budowania w tym zakresie ponadnormatywnych altan.

Funkcja rekreacyjno - wypoczynkowa jest wpisana w polskie ogrodnictwo działkowe, w którym absolutnie nie ma miejsca dla domów jednorodzinnych. Każdy z działkowców, który decyduje się na budowę ponadnormatywnej altany, po to aby w niej zamieszkać, występuje w sposób oczywisty wbrew obowiązującemu prawu i na takie działania nie ma zgody nas - działkowców. Trzeba jednocześnie wskazać, że zjawisko zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego w ogrodach jest naprawdę marginalne i nie może być w żaden sposób przekładane na wszystkie ogrody w Polsce.

Nie sposób także nie odnieść się do sugestii jakie pojawiły się w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, w myśl których "lekarstwem" na problem zamieszkiwania w ROD miałaby być nowelizacja ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r.

Ustawa przyjęta niemal jednogłośnie przez Parlament od ponad dwóch lat w pełni zabezpiecza i gwarantuje prawa działkowców i ogrodów. Każda próba jej zmiany może jedynie zachwiać spokojem w ogrodach i ich przyszłością. Nie należy zmieniać tego co dobrze funkcjonuje, aby zwyczajnie tego nie zepsuć.

Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego

Załącznik plikowy do pobrania

stanowisko_ROD_im._eromskiego.pdf

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio