Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Z posłem Tadeuszem Dziubą (PiS) o działkowych problemach - 11.04.2016

Zamieszkiwanie na działkach, samowole budowlane, ale też działania stowarzyszenia ogrodowego PZD na rzecz rozwoju ogrodów, ich otwierania dla mieszkańców sąsiadujących osiedli, pozyskiwanie środków na konieczne inwestycje ogrodowe to główne wątki rozmowy przeprowadzonej 6 kwietnia br. przez poznańskich działkowców  z posłem na Sejm RP Tadeuszem Dziubą z PiS. Dobre to było spotkanie z Panem Posłem,  który już wcześniej dowiódł zrozumienia dla idei ogrodnictwa działkowego w czasie naszej walki o dobrą ustawę o ogrodach działkowych. Podczas godzinnego spotkania uczestniczący w nim prezes OZ  PZD Zdzisław Śliwa, wiceprezes OZ PZD Jerzy Kucznerowicz oraz prezesi ogrodów Irena Rogowska oraz Zenon Brzozowski  przedstawili działania naszego stowarzyszenia ogrodowego dementując medialny szum wszczęty przez przeciwników PZD jakoby Związek rozpoczął masowe eksmisje zamieszkujących na ogrodach. W rzeczowej dyskusji przedstawiono problem braku mieszkań socjalnych w Poznaniu i zamieszkiwanie z konieczności przez rodziny nie mogące w inny sposób rozwiązać swoich problemów mieszkaniowych. Ten problem jest rzeczywiście istotny i jak stwierdził Pan Poseł nie ma w chwili obecnej dobrej metody jego rozwiązania. Z jednej strony prawo zabrania w sposób jednoznaczny zamieszkiwania w ogrodach, z drugiej jednak osoby zamieszkujące nie mogą inaczej rozwiązać swoich życiowych problemów. Poseł z zainteresowaniem wysłuchał informacji o działaniach PZD polegających na monitorowaniu zjawiska i próbach udzielania potrzebującym pomocy przez kierowanie ich do ośrodków MOPR i innych organizacji mogących wesprzeć takie rodziny. Poseł stwierdził, że zapewnienie stowarzyszenia ogrodowego PZD, że nie prowadzi restrykcyjnych działań wobec najbardziej potrzebującym jest działaniem właściwym, ale  ta forma zaniechania egzekwowania prawa jest tylko dżentelmeńską umową i nie może być jedynym sposobem rozwiązania tej niewątpliwie kłopotliwej sytuacji dla stowarzyszenia ogrodowego, samych działkowców ale też i dla miasta. Zwrócono jednak w rozmowie uwagę na potrzebę zdecydowanych działań wobec osób, które świadomie złamały prawo budowlane i na terenie ogrodu wybudowały wille, które następnie oferuje się do sprzedaży za znaczne pieniądze informując przy okazji jak tanie jest mieszkanie w ogrodzie. Poseł Dziuba zgodził się, że dla takich przypadków nie powinno być przyzwolenia i należy wymagać, aby organy nadzoru budowlanego podejmowały działania zgodnie z literą prawa, a stowarzyszenie ogrodowe konsekwentnie korzystało ze swoich uprawnień. Prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa wyraził satysfakcję i przekazał Panu Posłowi podziękowania za stanowiska wyrażone przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedziach na interpelację posłanki Sibińskiej, w których to odpowiedziach Ministerstwa stanęły na gruncie obowiązującego prawa i wskazały kierunki rozwiązania problemów inne niż postulują przeciwnicy naszego stowarzyszenia.

Pan Poseł z zainteresowaniem wysłuchał też informacji o aktualnej sytuacji i  działaniach stowarzyszenia ogrodowego PZD, które mają uczynić ogrody bardziej otwarte na społeczeństwo,  wyposażone w lepszą infrastrukturę, przedstawiające bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych, oraz o działaniach integrujących całą działkową społeczność. Pan Poseł stwierdził, że nie ma podstaw do zmiany obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która została uchwalona z woli samych działkowców. Prezes OZ PZD zaprosił Pana Posła do odwiedzin na naszych ogrodowych spotkaniach. 

TAD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.