Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec naginania obowiązującego prawa" - 11.04.2016


Stanowisko z dnia 7 kwietnia 2016 roku uczestników walnego zebrania sprawozdawczego
w ROD "Nowalijka" w Nowinach w sprawie zamieszkiwania w ogrodach działkowych


Zebrani na corocznym zebraniu sprawozdawczym użytkownicy działek z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nowalijka" w Nowinach wyrażają swój kategoryczny sprzeciw wobec niszczenia wielowiekowej tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce poprzez stałe zamieszkiwanie w altankach działkowych i wykorzystywanie działek niezgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem.

Ogrody działkowe w naszym kraju powstały dla zaspokojenia potrzeb społecznych: kontaktu z naturą, fizycznej pracy na przysłowiowym poletku, celem produkcji dla własnych potrzeb owoców i warzyw, wreszczcie jako miejsce wypoczynku i rekreacji po uciążliwościach codziennego dnia w pracy.

Zjawisko budowania altan wykraczających ponad dopuszczalny normatyw i wykorzystywanie ich w celach mieszkaniowych jest jawnym naruszaniem prawa i godzi w pozytywny wizerunek polskich działkowców, rodzinne ogrody działkowe i ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców.

Wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec naginania obowiązującego prawa lub z całą premedytacją go lekceważenia mając jedynie na uwadze własne interesy i zaspokajanie indywidualnych potrzeb przez nieliczną grupę osób.

Ogromny szum wywołany przez grupę poznańskich działkowców, którzy zobligowani do podporządkowania się normom prawa wyszli na ulice jako skrzywdzeni obywatele poważnie zagraża ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku i dalszemu prawidłowemu funkcjonowaniu ogrodów. Nie zgadzamy się, aby zielone połacie ogrodów działkowych zostały z czasem zamienione na osiedla mieszkaniowe. Taki stan rzeczy zupełnie zmieni wygląd ogrodów i przekształci radykalnie dotychczasowe ich funkcje z wypoczynkowych i rekreacyjnych na typowo mieszkaniowe.

Polski Związek Działkowców nie został powołany do tego, aby rozwiązywać problemy mieszkaniowe, nie jest i nigdy nie będzie tego robił, gdyż inne jednostki organizacyjne w strukturze państwowej mają to wpisane w swoje cele statutowe.

Jako jedna wielka społeczność działkowa pragniemy stać na straży dalszego rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego, aby z piękna działki i uroków płynących z jej posiadania mogły korzystać kolejne pokolenia Polaków.

Działkowcy z ROD "Nowalijka" w Nowinach

Załącznik plikowy do pobrania

Nowalijka.pdf

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.