Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Współpraca policji i ROD "Przyszłość" w Mieroszowie - 08.04.2016

W dniu 24.02.2016 r. w Domu Działkowca odbyło się spotkanie pracowników Komisariatu Policji z Boguszowa-Gorc z Zarządem i działkowcami Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Mieroszowie. Tematem spotkania była „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce jako element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym”.

W imieniu policjantów przybyłych na spotkanie głos zabrał Krzysztof Sobolewski, który przedstawił sens tworzenia „map zagrożeń” ze względu na skalę problemu w kraju i w naszym powiecie. Wprawdzie liczba przestępstw zmniejszyła się w ostatnim czasie, to jednak nadal istnieją różnego rodzaju zagrożenia, także na terenie Mieroszowa i okolic. Pan K. Sobolewski poprosił zebranych działkowców o wymienienie zagrożeń, które wystąpiły w ostatnim czasie na terenie miasta i ogrodów działkowych. Po dyskusji na wspomniany temat Prezes ROD „Przyszłość” Adam Kołpak wymienił wiele zagrożeń, które miały miejsce w ostatnim czasie na poszczególnych rejonach działek. Były to włamania do altan (m.in. dzień wcześniej), podpalenia altan (3 lata temu 6 altan), kradzieże (Dom Działkowca i altany), dewastacje (zniszczenia ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego), zamieszkanie bezdomnych w altanach (jesienią 2015 roku). Na zakończenie spotkania prezes ROD p. Adam Kołpak i sekretarz p. Stanisława Kędzia zwrócili się z prośbą do funkcjonariuszy policji o ścisłą współpracę (co z różnym skutkiem miało miejsce w ubiegłych latach). Zaproponowali, aby przynajmniej trzy razy w roku (także według potrzeb) spotkać się z policją w Domu Działkowca, w celu omówienia aktualnych problemów oraz poprosili o prewencyjne patrole policyjne na terenie działek (działkowcy od wielu lat tworzą również własne patrole). Policjanci z Komisariatu w Boguszowie-Gorcach oświadczyli, że chętnie podejmą współpracę z Zarządem ROD „Przyszłość”.

Sekretarz
ROD "Przyszłość" w Mieroszowie
S. Kędzia

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.