Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Prezydium OZ Warmińsko - Mazurskiego w sprawie ponadnormtywnych altan i zamieszkiwania na działce - 07.04.2016


Stanowisko

Prezydium Okręgowego
Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie: ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania na działce

Większość działowców posiadających działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych prowadzonych przez Polski Związek Działkowców ma altany zgodne z ustawą i regulaminem oraz nie zamieszkuje na stałe na działkach. Problem ponadnormatywnych altan i stałego zamieszkiwania na terenie działki dotyczy niewielkiej grupy osób w skali kraju. Jednak za sprawą grupy łamiących prawo na terenie ROD "Forsycja" w Poznaniu sprawa stała się głośna. Osoby świadomie łamiące obowiązujące prawo zorganizowały manifestację, wystąpiły do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc, gdyż czują się uciskani przez Zarząd Ogrodu, który stara się wyegzekwować od nich przestrzeganie obowiązujących przepisów. Sprawa stała się głośna medialnie i spowodowała, że działkowcy są przedstawiani w złym świetle.

Problem zamieszkiwania na działkach został nagłośniony przez osoby, które twierdzą, że to trudna sytuacja życiowa zmusza ich do zamieszkiwania na terenie ogrodu działkowego. Prawda jest jednak taka, że ludzie faktycznie zmuszeni trudną sytuacją życiową do mieszkania na działkach nie obnoszą się z tym, nie organizują manifestacji. Takie osoby mogą liczyć na pomoc Zarządów ROD polegającą na podejmowaniu współpracy z organami administracji publicznej oraz ośrodkami pomocy społecznej poprzez przekazywanie informacji o przypadkach zamieszkiwania na terenie ROD, co może pomóc rozwiązać istniejące problemy
i opuścić altany działkowe.

Nie o to jednak chodzi, to nie są ludzie niezaradni życiowo, którzy z powodu bezdomności i problemów życiowych zmuszeni zostali do mieszkania na działkach. Wielu z nich wyprowadziło się na działki, a swoje mieszkania sprzedało lub wynajmuje w celach zarobkowych. To świadomy wybór i świadomie podejmowane działania. Wielu z nich posuwa się dalej i na działkach prowadzi działalność gospodarczą, robiąc z działki nie tylko miejsce stałego zamieszkania, ale także
i pracy. Udając ofiary krzywdzą działkowców, którzy identyfikują się z ideą ogrodnictwa działkowego w Polsce i chcą w pełni korzystać ze swoich działek zgodnie z ich przeznaczeniem. Ogrody i działkowcy nie mogą funkcjonować dobrze w sytuacji, gdy z terenu ogrodu robi się miejsce zaspakajania potrzeb mieszkaniowych i życiowych.

Przepisy dotyczące funkcji ogrodów i przeznaczenia altan nie zmieniły się znacząco od czasu ich uregulowania w latach 50-tych ubiegłego wieku. Wychodząc na przeciw potrzebom współczesnych działkowców zwiększono i ujednolicono wielkość altany do 35 m2. Obowiązujące prawo nie pozwala na to, aby działki były przekształcane w gospodarstwa domowe lub prywatne przedsiębiorstwa. Działki mają pełnić rolę jaka została określona w ustawie o ROD - głównie wypoczynkową
i rekreacyjną. Zgodnie z zapisami prawa budowlanego, budowa altany nie wymaga zezwolenia budowlanego, wiec istniejące na terenie działek ogrodowych budynki nie nadają się do stałego zamieszkiwania, gdyż nie ma potwierdzenia czy zostały zbudowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Alejki ogrodowe nie są przystosowane do poruszania się pojazdami mechanicznymi, co może w znaczący sposób utrudnić dostęp służb medycznych czy straży pożarnej. Dlatego też zamieszkiwanie na działkach jest po prostu niebezpieczne.

Po za przedstawionymi zagrożeniami wynikającymi z zamieszkiwania na stałe na działce nie można zapominać o tym, że korzystanie z altany, działki i ogrodu niezgodne z obowiązującymi przepisami jest po prostu uciążliwe dla pozostałych użytkowników. W znaczący sposób zwiększa także koszty utrzymania
i funkcjonowania ogrodu. Większa ilość śmieci powstająca na ogrodzie wymaga wyższych opłat za ich wywóz. Niszczone przez pojazdy mechaniczne alejki ogrodowe częściej wymagają remontów. Za to płacą wszyscy działkowcy. Trudno też wypoczywać w sąsiedztwie gospodarstwa domowego czy prywatnego przedsiębiorstwa.

Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie sprzeciwia się łamaniu prawa i apeluje o przestrzeganie zasad dotyczących altan
i zakazu zamieszkiwania na terenie działek w rodzinnych ogrodach działkowych. Zwracamy również uwagę na to, że jakakolwiek zmiana prawa umożliwiająca budowanie domów mieszkalnych na działkach w ROD i zamieszkiwanie w nich doprowadzi do zniszczenia idei ogrodnictwa działkowego. Zaprzepaszczone zostanie wszystko to na co przez pokolenia pracowały rodziny działkowe. 

 

Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie


 

Załącznik plikowy do pobrania

stanowisko__Prezydium_OZ_Olsztyn_-_ponadnormatywne_altany_i_zamieszkiwanie_na_dziace.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.