Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Mamy nadzieję, że Pan Rzecznik wycofa się z pomysłu podważenia zapisów ustawy o ROD" - 06.04.2016

 

STANOWISKO

Działkowców zebranych na zebraniu sprawozdawczych

w dniu 2 kwietnia 2016 r. w ROD "Waryńskiego" w Szczecinie

 

Szanowny Pan

dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Szanowny Panie Rzeczniku

My działkowcy ROD im. Ludwika Waryńskiego w Szczecinie, zgromadzeni na zebraniu sprawozdawczym w dniu 2 kwietnia 2016 roku, po zapoznaniu się z Pana pismem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wyrażamy zdecydowany sprzeciw do Pana próby ingerencji w zapisy ustawy o ROD z 13.12.2013 roku.

W grudniu 2013 r. uchwalona została ustawa, która wzmacnia funkcje działki jako miejsca, które zaspokaja  potrzeby rekreacyjne, nie służy do zamieszkiwania na stałe czy prowadzenia na niej działalności gospodarczej. Ustawa wprowadziła definicję altany działkowej i wyłączyła z niej altany niestandardowe, niespełniające wymogów budowlanych. Nałożyła też na stowarzyszenia ogrodowe obowiązek zgłoszenia naruszenia przepisów do właściwego organu administracji publicznej. Stwierdzenia takiego stanu rzeczy stanowi podstawę do rozwiązania umowy uprawniającej do korzystania z działki. I jest to ze strony naszego PZD realizacja zapisów ustawy.

Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich

Zbyt łatwowiernie podchodzi Pan do osób łamiących prawo, by bezkarnie mogły przekształcać ogrody w osiedle mieszkaniowe. Mamy nadzieję, że Pan Rzecznik wycofa się z pomysłu podważenia zapisów ustawy z 2013 roku. Ustawa ta zabezpiecza i gwarantuje nam działkowcom dalszy rozwój i funkcjonowanie ogrodów działkowych.

Zebrani działkowcy pozdrawiają Pana RPO i liczą, że Pan pomoże nam działkowcom w zdobywaniu środków na tworzenie nowej infrastruktury w ogrodach. Mamy długofalowy program działania - na rzecz aktywizacji osób starszych - nowe formy działań dla Seniora, które mogą scementować rodzinę działkową i dopomóc społeczeństwu lokalnemu.

Przewodniczący Zebrania Sprawozdawczego w ROD "Waryńskiego" w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio