Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Dziwimy się, że stoi Pan po stronie tych, którzy łamią prawo" - 06.04.2016


Wągrowiec, dnia 02.04.2016 r.

 

Adam Bondar

Rzecznik Praw Obywatelskich

w Warszawie

 

Członkowie Polskie Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Nielbą" w Wągrowcu przy ul. Rzecznej 36 uczestniczący dzisiaj na walnym zebraniu sprawozdawczym zapoznając się z pismem Pana Rzecznika Praw Obywatelskich sygnatura IV.7006.37.2016.KD/ZA z dnia 25.02.2016r. skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stanowczo protestują i nie zgadzają się z Pana stanowiskiem.

W naszym Ogrodzie nie zdarzyło się i nie zdarza, aby ktokolwiek zamieszkiwał na stałe na działce i również nie mamy wybudowanych altan ponadnormatywnych.

Dziwimy się, że stoi Pan po stronie tych, którzy łamią prawo, zamiast pomagać działkowcom.

Rodzinne Ogrody Działkowe działają zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013r. i obowiązującym statutem i regulaminem a teren Ogrodu służy nie tylko działkowcom i ich rodzinom ale umożliwia dostępność całej społeczności lokalnej.

 

Z upoważnienia wszystkich działkowców 

obecnych an walnym zebraniu sprawozdawczym

Przewodniczacy Walnego Zebrania Zofia Soecka

Prezes Zarządu ROD Krystyna Zych

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio