Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Interpelacja poselska w sprawie ustawy śmieciowej - 06.04.2016

Poseł na Sejm Krzysztof Paszyk z Klubu Parmamentarnego PSL zwócił się interpelacją poselską do Ministra Środowiska w sprawie gospodarki odpadami.

W treści interpecaji poseł wskazuje, iż "[...] W praktyce zrównano właścicieli ogródków działkowych z właścicielami domów letniskowych. Powoduje to wzrost stawek opłat ryczałtowych za odbiór odpadów na poziomie kilkuset procent. Właściciele ogródków działkowych to w przeważającej części emeryci, renciści i osoby niezamożne, podwyżki opłat dotykają ich więc w sposób szczególny. Według nowych zasad działkowcy są zobowiązani płacić za odbiór odpadów przez cały rok, mimo że wytwarzają odpady tylko w sezonie, tj. od marca do września.
Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny uwzględnić specyfikę ogródków działkowych, odmienną od nieruchomości użytkowanych przez cały rok."

treść interpelacji - do pobrania

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.