Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Regulacja stanu prawnego terenów ROD okręgu wrocławskiego w trybie art. 76 ustawy o ROD - 06.04.2016

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, że dzięki dobrej współpracy z Urzędem Miejskim we Wrocławiu a w szczególności z Wydziałem Nieruchomości Komunalnych sukcesywnie regulowany jest stan prawny terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Podkreślić należy, że cyklicznie w okresach co najmniej 2-wu tygodniowych a nieraz i częściej odbywają się spotkania Prezesa OZ z Z-cą Dyrektora Wydziału, na których omawiane są sprawy przygotowywania decyzji Prezydenta Wrocławia. Podczas spotkań Prezesowi OZ przekazywane są bezpośrednio Decyzje Prezydenta.

Podkreślić należy, że Wydział zleca również niezbędne do wydania decyzji podziały geodezyjne działek celem wyodrębnienia terenów zagospodarowanych jako ogrody działkowe. Dzięki dobrej współpracy w tej sprawie z władzami Wrocławia, Decyzje Prezydenta Wrocławia o uregulowaniu stanu prawnego poprzez stwierdzenie nabycia prawa użytkowania gruntów ROD przez PZD otrzymało 50 ogrodów tj. : Aronia, Antena, Biskupin, Bajki, Bażant, Czerwone Maki, Cynia, Dalie, 22- lipca, Dzierżonia, 10-lecia, Elektron, Fantazja, Fiołek, Gajowice, Gaje –kol. Lilie, Hiacynt, Jelcz – kol. Słonecznik, Jedność –kol. Konwalia, Kolejarz, Lepsze Jutro, Lotnik, Magnolia, Marzenie, Nowy Kanał, Nadzieja, Pionierów, Przodownik, Polar, Przyjaźń, Piast, Politechnika, Poziomka, Partynice, Pokój, Rezeda, Śnieżka, Szczepin, Sępolno, Słonecznik, Tarnogaj, Witaminka, Westerplatte, Wiarus, WZMot, Włókniarz, Zagroda, Zorza, Zabłocie, Zacisze.

Ponadto Starosta Oleśnicki wydał decyzje o uregulowaniu stanu prawnego gruntu ROD Relaks w Oleśnicy i ROD im. Konopnickiej w Bierutowie a Starosta Trzebnicki wydał decyzję na ROD Nad Widawą we Wrocławiu.

Łącznie uregulowano stan prawny gruntów 53 ROD obejmujący powierzchnię 337,1250 ha, co stanowi 78,33 % w stosunku do powierzchni objętej wnioskami złożonymi do władz Wrocławia i Starostów.

W stosunku do wydanych decyzji, które otrzymały stwierdzenie prawomocności pełnomocnicy PZD ( Prezes oraz Wiceprezes OZ) złożyli 62 wnioski do Sądu Rejonowego we Wrocław- Krzyki Wydział Ksiąg Wieczystych oraz do Sądu Rejonowego w Oleśnicy o dokonanie wpisu prawa użytkowania w Księdze Wieczystej.

Uregulowanie stanu prawnego gruntów ROD jest bardzo dobrą wiadomością dla ogrodów i działkowców w Roku Jubileuszu 35-lecia PZD oraz podstawą do dalszego rozwoju tych ogrodów, do ich jeszcze lepszego zagospodarowania i inwestowania.

Prezes OZ PZD

mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio