Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko działkowców z ROD "Malwa" w Pile w sprawie interpelacji Poseł Krystyny Sibińskiej - 05.04.2016

 

Piła, dnia 1 kwietnia 2016 r.

 

 

Stanowisko

Walnego Zebrania sprawozdawczego członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Malwa w Pile z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie interpelacji nr 1630 Poseł Krystyny Sibińskiej dotyczącej osób eksmitowanych ogrodów działkowych.

Członkowie Polskiego Związku Działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Malwa w Pile zebrani na walnym zebraniu sprawozdawczym za rok 2015 po zapoznaniu się z treścią interpelacji pani poseł Krystyny Sibińskiej z Klubu Parlamentarnego PO w sprawie osób eksmitowanych z działek skierowaną do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stwierdzają, że interpelacja ta nas zaskakuje. Występuje Pani Poseł w obronie działkowców, którzy nie przestrzegali od wielu lat przepisów ustaw dotyczących funkcjonowania ogrodów i zagospodarowania działek i pobudowali na swoich działkach ponadnormatywne domy a nie altanki do 35 m2 jak przewiduje ustawa oraz w nich zamieszkali. Z tego powodu sugeruje Pani Poseł Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa zmianę naszej ustawy - uważamy, że jest to nieporozumienie. Ustawa uchwalona w 2013 roku gwarantuje nam działkowcom i ogrodom bezpieczeństwo prawne. Sprawdza się dobrze w funkcjonowaniu ogrodów, ale ustawodawca zapisał w nowej ustawie to co zawsze nas działkowców obowiązywało od lat, czyli zakaz zamieszkiwania, zdefiniowano pojęcie altany ogrodowej oraz wprowadzono ostre zapisy dotyczące działkowców nie przestrzegających ustawy.

Nie posądzamy poseł o brak znajomości nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku, gdyż była Pani Przewodniczącą Podkomisji Sejmowej, która pracowała nad projektem nowej ustawy. Sądzimy jednak, że przyczyna leży w tym ,że nie pogodziła się Pani Poseł z faktem, że związkowy projekt obywatelski ustawy o ROD pod którym podpisy złożyło 934 tysięcy działkowców uzyskał poparcie posłów z podkomisji, której pani przewodniczyła. Sejm przyjął ustawę obywatelska głosami nieomal wszystkich posłów. My działkowcy z niepokojem odbieramy tą inicjatywę, która zmierza naszym zdaniem do kolejnej awantury wokół Związku oraz ogrodów działkowych. Liczymy, że Minister Infrastruktury i Budownictwa nie podejmie inicjatywy zmiany ustawy o ROD z 2013 roku uchwalonej w trybie ustawy obywatelskiej sugerując się nieprawdziwymi informacjami z interpelacji Pani Poseł. Nasze stanowisko kierujemy do:

  1. Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  2. Rzecznika Praw Obywatelskich
  3. Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  4. Prezesa Polskiego Związku Działkowców
  5. Parlamentarzystów Ziemi Pilskiej
Przewodniczący Walnego Zebrania
Ryszard Zagórski

Załącznik plikowy do pobrania

stanowisko68.pdf

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.