Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu działkowiczów i ogrodów" - 05.04.2016Rzecznik Praw Obywatelskich

Dr Adam Bodnar

Aleja Solidarności 77

Warszawa

 

Ustawa Sejmowa z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych precyzuje funkcje ROD słowami: „doceniając pozytywną rolę i znaczenie ogrodnictwa działkowego będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspokojenia socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska  i przyrody”. Jest to podstawowy cel istnienia ogrodów działkowych.

Działania Rzecznika Praw Obywatelskich zmierzają do uczynienia z ogrodów działkowych osiedli dzikich lokatorów poprzez zalegalizowanie zameldowania  i przez to zezwolenie na stałe zamieszkanie na terenie dotąd cichym i spokojnym. Stałe zamieszkanie wymagać będzie rozbudowy i dostosowania infrastruktury przydomowej dla potrzeb rodziny. Zmieni to funkcję i warunki wypoczynku w ogrodach działkowych.

Panie Rzeczniku, nie po to braliśmy w użytkowanie i zagospodarowaliśmy tereny najczęściej zaniedbane, opuszczone, zarośnięte znacznym nakładem sił i środków własnych przywracając je do kultury rolnej gdzie z przyjemnością i spokojem przebywamy, pracujemy i wypoczywamy wzmacniając nasze zdrowie wśród zieleni i kwiatów uprawiając także według potrzeb ekologiczne warzywa – by to wszystko zniszczyli nam mieszkańcy ogrodów.

Protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu działkowiczów i ogrodów, domagamy się uszanowania naszej pracy i starań by te tereny wyglądały dalej tak  jakimi są do dziś. Sprawy socjalne rodzin winny rozwiązywać powołane do tego organy samorządowe a nie Rodzinne Ogrody Działkowe – one mają inne cele i zadania.

 

Przewodniczący Kolegium Prezesów Radomskich ROD

mgr  Stanisław Soja


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio