Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rodzinna atmosfera podczas walnego zebrania w ROD "Sasanka" Lubień Kujawski - 05.04.2016

Niewielki, bo zaledwie 25 działkowy ROD Sasanka w Lubieniu Kujawskim  okazuje się ogrodem nietypowym, jeśli patrzeć na to co dzieje się w kraju.

Czy to za sprawą  zarządu i obecnego wieloletniego prezesa  ogrodu Franciszka Przybylskiego, czy też za sprawą ogólnej atmosfery w miasteczku, ogród  ten jest wyjątkowym, cenionym zarówno przez działkowców, jak i co należy podkreślić, przez samorząd tego miasta oraz władze okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD.


Otóż, 1 kwietnia 2016 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Sasanka w Lubieniu Kujawskim odbyło się, jak w wielu innych ogrodach, walne zebranie sprawozdawcze w którym, co jest rzeczą normalną, przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe ogrodu za rok ubiegły, oraz  sprawozdanie komisji rewizyjnej działającej w ogrodzie wraz z pozytywną opinią o pracy zarządu.

Całość spotkania, wysoką frekwencję. przygotowanie i przebieg wysoko ocenił  uczestniczący w zebraniu opiekun ogrodu - Janusz Pączkowski pełniący funkcję Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Toruniu.

Co za tym stanowiło wyjątek od reguły? Rzadko nam się zdarza aby w zebraniach  ogrodów uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, a w szczególności przyjaciel i gorący sympatyk rodzinnych ogrodów Pan Marek Wiliński - Pan Burmistrz Lubienia Kujawskiego, który wspiera finansowo potrzeby techniczne ogrodu za co serdecznie dziękują mu miejscowi działkowcy a do podziękowań dołączają się władze OZ PZD.

I nie mniej ważny wyjątek od reguły - sprawa nietypowa choć niezwykle miła.  Z przyczyn naturalnych i uzasadnionych, z działki rezygnuje działkowiczka, a na jej miejsce już wchodzą nowi użytkownicy. Cóż w tym dziwnego? A jednak. Dziwne jest to, że zarząd ogrodu żegna działkowiczkę w sposób szczególny, bo i jej zasługi dla ogrodu były szczególne. Pani Halina Lubasińska była jedną z założycielek ogrodu, przez blisko 30 lat była wiceprezesem zarządu rod, wnoszącym wiele cennych inicjatyw i nigdy nie unikała społecznej działalności na rzecz miasta i ogrodu. Stąd też, pożegnanie było szczególne. Kwiaty, prezenty i napiszmy otwarcie serdecznym uściskom powiązanych z łzami szczęścia nie było końca. Jeszcze raz pragniemy bardzo serdecznie i gorąco podziękować Pani Halinie za ten wieloletni trud społecznej pracy na rzecz działkowców i rozwoju idei ogrodnictwa działkowego.

Reasumując, nie sposób stwierdzić, że tak nietypowa atmosfera rodzinna, taka integracja między działkowcami oraz takie podejście władz miasta jest przykładem godnym naśladowania.
 
Bierzmy zatem przykład z Chełmży, Chełmna czy też naszego Lubienia Kujawskiego gdzie władze miejskie wspierają ruch działkowy, gdzie z powodzeniem można pogodzić wszystkie problemy swoich wyborców.
 
opr. M. Piechocki

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.