Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Zielonej Górze w sprawie zamieszkiwania na działkach w ROD - 04.04.2016


STANOWISKO

Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Zielonej Górze z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zamieszkiwania na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku w sposób jednoznaczny i wyraźny reguluje sprawę zamieszkiwania na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Ustanowiona norma prawna zakazuje zamieszkiwania na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

Okręgowa Komisja Rewizyjna jako organ statutowy w Polskim Związku Działkowców mający zadanie kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów prawa w rodzinnych ogrodach działkowych, stoi na stanowisku, że ustanowione prawo należy przestrzegać.

Występujące zjawisko zamieszkiwania na terenie rodzinnych ogrodów działkowych jest wynikiem indywidualnych sytuacji rodzin, na który nie miał wpływu Polski Związek Działkowców. Jednakże to zjawisko wpływa negatywnie na środowisko działkowe i obarcza Stowarzyszenie problemami wykraczającymi poza obowiązki statutowe.

Polski Związek Działkowców jest stowarzyszeniem mającym za cel rozwój rodzinnych ogrodów działkowych w sposób zapewniający działkowcom i ich rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby. Jako organizacja przejęła a także stała się kontynuatorem rozwoju idei ruchu działkowego, która to powstała w XIX wieku.

Nasz niepokój budzi zaangażowanie się Rzecznika Praw Obywatelskich i posłów RP w sprawę osób zamieszkujących na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Funkcjonująca obecnie ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych powstała również na bazie inicjatyw poselskich, z których zakreślono ramy dla przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych z wykluczeniem możliwości zamieszkiwania na terenie działki. Obecne próby nagięcia prawa lub jego obejście dla nielicznej grupy osób jest krzywdzące dla pozostałej milionowej społeczności działkowej.

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Zielonej Górze wyraża pełne poparcie dla podejmowanych działań przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w celu unormowania kwestii zamieszkiwania na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Zielonej Górze

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.