Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada w okręgu szczecińskim w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenach ROD - 01.04.2016

W dniu 30 marca 2016 r. odbyła się w świetlicy ROD „Pogodny” w Szczecinie narada w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenach ROD oraz bezpieczeństwa na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Na spotkaniu było obecnych około 80 prezesów i członków zarządów z ogrodów szczecińskich. Ponadto obecni byli zaproszeni goście z Zakładu Usług Komunalnych, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, Straży Miejskiej, Policji oraz Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Szczecinie.

Spotkanie rozpoczął Prezes PZD OZ w Szczecinie Tadeusz Jarzębak witając obecnych działaczy i zaproszonych gości. W swoim wystąpieniu omówił szeroko problem występujący na terenie całej Polski z wywozem odpadów komunalnych powstałych na terenach ROD. Poinformował, że Krajowa Rada PZD postanowiła zbadać wymiar tego problemu, ustalić jego przyczyny i skutki zwłaszcza finansowe oraz zbadać jak reagują na ten problem zarządy ROD i działkowcy.

Powyższe badanie posłuży na wypracowanie niezbędnych działań struktur PZD, mających na celu spowodowanie aby ustalane przez Rady Miasta lub Gminy opłaty za wywóz odpadów komunalnych były adekwatne do ilości śmieci, które faktycznie są wytwarzane na terenie ogrodów działkowych. Również problem ten dotyczy ogrodów z terenu działania Okręgu Szczecińskiego, zwłaszcza miasta Szczecina w odniesieniu do przyjętej przez Radę Miasta uchwały nr VI/81/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin. Po wystąpieniu Prezesa Tadeusza Jarzębaka przystąpiono do dyskusji, w której czynny udział wzięło wielu obecnych na naradzie prezesów ogrodów, którzy kierowali pytania szczególnie do przedstawicieli Zakładu Usług Komunalnych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin. Pytania głównie dotyczyły dlaczego ogrody są traktowane jako nieruchomości zamieszkałe i dlaczego działkowcy mają ponosić ryczałtowe koszty wywozu odpadów komunalnych, których de facto nie wytwarzają zwłaszcza w okresie zimowym. W trakcie dyskusji odpowiedzi udzielali zaproszeni goście stwierdzając, że problem jest o wiele szerszy niż to się wydawało i trzeba będzie wspólne z Polskim Związkiem Działkowców zastanowić się nad tym problemem i wystąpić do Rady Miasta o weryfikację zapisów Regulaminu w stosunku do ROD.

 

 

Tą część narady podsumował prezes Tadeusz Jarzębak dziękując zaproszonym gościom za przybycie i wzięcie udziału w naradzie. Po przerwie kolejną częścią narady była sprawa bezpieczeństwa w ROD. Głos zabrał przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie Robert Sekret, który przedstawił prezentację obrazującą mapy i skalę zagrożeń na terenie miasta z podziałem na rejony.

 

Zachęcił zarządy ROD do zacieśniania współpracy z dzielnicowymi w celu poprawy bezpieczeństwa na terenach ROD oraz zachęcił prezesów do podzielenia się problemami występującymi na terenie ogrodów  skrupulatnie odnotowując zgłaszane wnioski.

Ponownie głos zabrał Prezes Tadeusz Jarzębak podsumowując całą naradę dziękując za przybycie i szeroki udział w dyskusji.

Dyrektor Biura OZ

Tomasz Olkuski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.