Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Zakaz zamieszkiwania na działkach nie jest nowym przepisem" - 01.04.2016


Szanowny Pan dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Warszawa


Szanowny Panie Rzeczniku

My działkowcy - Członkowie Okręgowej Komisji Polityki Społecznej Polskiego Związku Działkowców, Okręg w Bydgoszczy, po zapoznaniu się z Pana pismami skierowanymi do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie działkowców nieprzestrzegających prawa działkowego, kierujemy do Pana Rzecznika nasze stanowisko w tej sprawie.

Wyrażamy dezaprobatę wobec działań Rzecznika Praw Obywatelskich, który zamiast bronić działkowców przestrzegających ustawy o ROD broni działkowców, którzy świadomie łamali i łamią prawo. W pełni podzielamy stanowisko wyrażone przez Prezydium KR PZD o niezgodnym z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych wykorzystywaniu przez niektórych działkowców użytkowanych przez nich altan do zamieszkiwania na działkach.

Zakaz zamieszkiwania na działkach nie jest nowym przepisem, który ukazał się dopiero w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Nie może być więc ten przepis dla części działkowców zamieszkujących w altanach na działkach ogrodowych żadnym zaskoczeniem. Zamieszkujący, tak poprzednio jak i teraz świadomie naruszali i naruszają przepisy prawa.

Trudne problemy, związane szczególnie z zabezpieczeniem godziwego zamieszkiwania, powinny być rozwiązywane przede wszystkim przez władze samorządowe w kierunku poprawy warunków mieszkaniowych grupy ludzi tego potrzebujących. Natomiast próba sankcjonowania niezgodnych z prawem postępowań, oraz przerzucanie odpowiedzialności na Polski Związek Działkowców i Zarządy ROD służy jedynie utrwalaniu patologii.

Nie jest również prawdą jak Pan to stwierdza, że są to ludzie ubodzy, niepełnosprawni czy wręcz bezdomni, bo ludzi tych nie było by stać na wybudowanie takich okazałych altan. 

Nie chcemy, by rodzinne ogrody działkowe zamieniły się w osiedla czy slumsy. Chcemy, by były one takie, jakie znamy od lat – jako miejsca wypoczynku, rekreacji, spędzania wolnych chwil z rodziną, do czego zresztą są powołane.
Rozumiemy, że są wśród nas ludzie, którzy borykają się z ogromnymi problemami, którym życie nie ułożyło się tak, jak sobie to wymarzyli. Takim ludziom trzeba pomagać i wiemy, że Zarządy rodzinnych ogrodów działkowych nie pozostawiają ich samym sobie. Sprzeciwiamy się jedynie praktykom budowania w ROD domów i wprowadzania się do nich osób, które czynią z tego dochodowy biznes. 

Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych muszą na takie naruszanie prawa reagować i wypełniać zapisy nowej ustawy o ROD z 2013 roku, bo do tego zobowiązał je ustawodawca.

Apelujemy do Pana Rzecznika o wycofanie się z pomysłu zmiany nowej ustawy o ROD z 2013 roku. Ustawa ta zachowuje nasz dorobek i zapewnia bezpieczne funkcjonowanie ogrodów działkowych.

Uwzględniając przedstawioną argumentację, wnosimy do Rzecznika Praw Obywatelskich o odstąpienie od działań nie leżących w interesie wielomilionowej rzeszy działkowców.

Okręgowa Komisja Polityki Społecznej
1. Urszula Walusiak – V-ce Prezes OZ PZD
2. Adam Cieślak – Prezes ROD „Przylesie” w Sulnówku
3. Mariola Rogalska – Prezes ROD „Sadremo” w Koronowie
4. Konrad Szefler – Prezes ROD „Sasanka” w Bydgoszczy
5. Marianna Grabarczyk – ROD „kpr. Benedy” w Bydgoszczy

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio