Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Gminne rady seniorów: potrzebujemy ogrodów działkowych - 31.03.2016

Gminne rady seniorów dostrzegają ogromną rolę ogrodów działkowych. To dobra wiadomość dla działkowców, bowiem rady mają możliwość wpływania na politykę prowadzoną przez miejskie samorządy względem seniorów.

Działalność Rad Seniorów to miejsce, w którym nie może i nie powinno zabraknąć przedstawicieli działkowców. Ponad milionowe środowisko działkowe w większości składa się bowiem właśnie z seniorów. Działkowcy-seniorzy mają do zaoferowania olbrzymią wiedzę i to nie tylko ogrodniczą, która poparta jest wieloletnim doświadczeniem pracy społecznej dla dobra lokalnej społeczności. Dlatego zachęcamy, by zarządy ROD wystawiały swoich kandydatów do Rad Seniorów, a także, by nawiązywały z nimi szeroko zakrojoną współpracę, która z pewnością zaowocuje w kontaktach z samorządami. Jednym z głównych tematów, jakie znajdują się w orbicie zainteresowań tych grup są nie tylko problemy starzejącego się społeczeństwa, ale też jego aktywizacja i przyczynienie się do poprawy jakości życia osób w starszym wieku.

Ogrody działkowe są miejscem, gdzie wiele tych potrzeb może być realizowanych. Wskazuje na to, m.in. rzecznik prasowy Rady Krakowskich Seniorów Marian Krzewiński: - Kiedy opiniowaliśmy projekt aktywizacji seniorów na lata 2016-2020, padło hasło integracji międzypokoleniowej i aktywizacji właśnie. Uważamy, że takim miejscem są m.in. ogrody działkowe, jako enklawa biologiczna człowieka. Mimo że ogródków jest bardzo dużo w Krakowie, giną one w zastraszającym tempie, likwidowane przez deweloperów – zwraca uwagę.

 Powstanie rad to efekt rosnącej ilości seniorów w społeczeństwie, a także odpowiedź na pojawiające się problemy tej grupy społecznej przez samorządy i władze lokalne. Ich powołanie ma też pośrednio służyć aktywizacji obywateli, zwiększeniu ich zaangażowania w życie społeczne i kształtowanie postaw obywatelskich. Instytucja gminnych rad seniorów została wprowadzona do ustawy o samorządzie gminnym. Dotychczas powołano 80 takich organów na 2500 istniejących w Polsce gmin. W ich skład wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Tak więc część osób to przedstawiciele tej grupy, a część osoby zajmujące się tematyką senioralną na co dzień – czy to społecznie czy zawodowo.

Rady seniorów jednocząc się w działaniu powołały Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów. - Wykluczenie społeczne seniorów to poważny problem. O starszych się po prostu nie mówi, odwraca się uwagę od ich potrzebzwraca uwagę Marian Krzewiński. W wywiadzie dla serwisu ngo.pl podkreśla, że świetnym pomysłem na wzmocnienie więzi międzypokoleniowych jest działanie na rzecz ochrony rodzinnych ogrodów działkowych. - Ogrody działkowe są szczególnie przyjaznym miejscem dla seniorów, sprzyjają aktywności fizycznej oraz budowaniu zintegrowanej społeczności lokalnej. Ludzie korzystają tam z prądu, wody, składają się na media, urządzają Dzień Działkowca – wymienia. Dlatego właśnie Krakowska Rada Seniorów podjęła w tej sprawie uchwałę adresowaną do prezydenta miasta, by objął parasolem ochronnym tereny ROD. - Stan prawny wielu ogrodów jest oczywiście nieuregulowany. Jednak nawet w takich przypadkach miasto może nie pozwolić na to, żeby deweloper wykupywał prawo do ogrodów. Wypracowywały je dwa-trzy pokolenia ludzi przez 60 lat – podkreśla Marian Krzewiński.

W opinii rzecznika krakowskiej rady seniorów zaniedbanie ogrodów to wina przede wszystkim władz miejskich i braku regulacji stanu prawnego gruntów ROD. Brak poczucia bezpieczeństwa prawnego i ryzyko likwidacji ogrodu pod inwestycje sprawia, że ludzie niechętnie inwestują dziś w ogrody działkowe. Jednocześnie wskazuje wyższość ogrodów nad parkami. - W parkach często jest wiele śmieci, panuje pijaństwo, nie ma tam zorganizowanej społeczności – stwierdza.

Rady seniorów dostrzegają potencjał, jaki tkwi w ogrodach. Mogą one służyć nie tylko jako miejsce spotkań seniorów, ale przestrzeń do szerszej aktywizacji ludzi starszych i młodych. - Jakiś czas temu do jednego z ogrodów zaprosiliśmy Stowarzyszenie Rodzin i Dzieci z Zespołem Downa, które wystawiło sztukę. Bardzo chętnie zaprosimy matki z dziećmi, zorganizujemy imprezy nie tylko dla środowisk organizacji pozarządowych. Traktujemy ogrody działkowe jako całość, każdy z nich jest dla nas ważny. Urząd Miasta dość przychylnie zareagował na nasz apel, obecnie czekamy na rozwiązanie sytuacji - wyjaśnia Krzewiński.

PZD dostrzegając ogromną rolę i potencjał, jaki tkwi w społecznym otwarciu ROD dla całego społeczeństwa, w tym także dla seniorów uchwalił Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD, który ma przyczynić się do lepszego wykorzystania ogrodów w życiu lokalnych społeczności. Dzięki działalności Rad Seniorów ogrody działkowe mogą zyskać odpowiednie wsparcie ze stron władz samorządowych. Dlatego tym bardziej zachęcamy wszystkich działkowców do czynnego włączenia się w ich działalność. Dzięki temu ogrody działkowe z pewnością będą mogły jeszcze lepiej służyć całemu społeczeństwu i osobom starszym.

AH

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.