Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List Prezydium OZ PZD w Kaliszu do posłanki Krystyny Sibińskiej - 31.03.2016


Kalisz, dnia 29 marca 2016 roku

 

Szanowna Pani Krystyna Sibińska

Poseł RP


Szanowna Pani Poseł

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu reprezentujące kilkadziesiąt tysięcy działkowców z Wielkopolski południowo - wschodniej jest zaniepokojone i zaskoczone Pani interpelacją numer 1630 złożoną do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eksmitowania osób z terenu rodzinnych ogrodów działkowych.

Pani Poseł była Przewodniczącą Podkomisji Sejmowej, która proponowała projekt nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a tym samym była Pani współautorką tak sformułowanych przepisów ustawy, a dzisiaj podważa Pani te zapisy i kieruje pytania do Ministrów sugerując wprowadzenie zmian w ustawie, co spowodowałoby zmianę dobrego prawa na gorsze. Kierowane pytania są zaskoczeniem dla działkowców. Zamieszkiwanie na działkach było zawsze zabronione ze względu na charakter ogrodów działkowych. Zawarte w interpelacji wątpliwości dołączają Panią do „chóru" przeciwników Polskiego Związku Działkowców i popierają ludzi nie mających nic wspólnego z ideą ogrodnictwa działkowego.

Stowarzyszenia ogrodowe mają obowiązek przestrzegania prawa zawartego w dobrze funkcjonującej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, które zostało uchwalone przez Sejm RP, również Pani autorstwa, za które działkowcy wyrażają podziękowanie.

W swojej interpelacji porusza Pani także problem wypowiadania przez Polski Związek Działkowców umów dzierżawy działkowej nielicznym osobom zamieszkującym w ogrodach, co wywołuje u nas duże zdziwienie i zaskoczenie, gdyż obowiązek taki jest zawarty w ustawie i musi być przestrzegany. Nie jest to wprawdzie zjawisko masowe, ale taki obowiązek nakłada na zarządy ogrodów ustawa.

Porusza Pani także w interpelacji problem bezdomności osób. Jest to problem, który musi być rozwiązany, ale należy szukać innych sposobów rozwiązania, nie poprzez ogrody działkowe, które funkcjonują na zasadach określonych w ustawie, a zmiana tych zapisów spowoduje utratę sensu ich istnienia i dostępu do zdrowego i aktywnego wypoczynku.

Szanowna Pani Poseł

Skierowana interpelacja i wypowiadanie się po stronie garstki osób zamieszkujących na działkach podważa bezpieczeństwo działkowców. Liczymy, że zrewiduje Pani swoją postawę i będzie Pani respektować prawo, które Pani uchwalała.


Sekretarz 

Jerzy Kubasiński


Prezes 

Jerzy Wdowczyk

Załącznik plikowy do pobrania

Pismo_Prezydium_OZ_do_posel_Sibinskiej.pdf

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.